ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАЗЕРНОЇ ВІДКРИТОЇ ГЕМОРОЇДЕКТОМІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ГЕМОРОЄМ

  • С. М. Василюк кафедра хірургії №1 ІФНМУ
  • С. С. Сідорук
  • С. А. Кримець
Ключові слова: хронічний геморой; операція Milligan-Morgan; лазерна відкрита гемороїдектомія; лазерна транскутанна субмукозна мукопексія.

Анотація

Резюме. Мета. Оцінити ефективність різних варіантів операційного лікування пацієнтів з хронічним гемороєм III-V ст. за Goligher.

Матеріали і методи. Прооперовано 140 пацієнтів з хронічним гемороємIII-IV ст. за Goligher. Пацієнтів розділили на три групи: 60, в яких була виконана операція Milligan-Morgan; 40, у яких проводили лазерну відкриту гемороїдектомію; 40, у яких виконувалася лазерна відкрита гемороїдектомія, доповнена лазерною транскутанною субмукозною мукопексією. Хворі в групах були презентабельні за основними параметрами.

Результати. Медіана першого стільця у першій групі склала 5,0 діб. У пацієнтів другої і третьої груп перший стілець спостерігався в терміни від третьої до п’ятої доби з медіаною 4,0 доби. Пацієнти другої і третьої групи не вказували на виражений больовий синдром під час першого акту дефекації. Гематома анального каналу зустрічалася тільки серед пацієнтів першої групи (p<0,01). Інфільтрат анального каналу зустрічався частіше у третій групі (p<0,01). Інфекції ран не зустрічали в жодній групі. У 7 пацієнтів першої групи на 3-4 післяопераційні доби спостерігали одноразове фебрильне підвищення температури тіла. Це ускладнення не потребувало специфічної терапії.

Висновки. Операція Milligan-Morgan на даний час залишається операцією вибору у пацієнтів з хронічним гемороєм III-V ст. за Goligher, однак найбільш патогенетично обґрунтованою є операція лазерної відкритої гемороїдектомії, доповненої лазерною транскутанною субмукозною мукопексією. У пацієнтів, в яких виконували лазерну відкриту гемороїдектомію в післяопераційному періоді відмічали швидшу фізичну і психологічну реабілітацію.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження