SURGICAL PREVENTION AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE HYPOPARATHYROIDISM IN PATIENTS OPERATED ON THYROID GLAND

  • A. Ya. Pasko ІФНМУ
Ключові слова: післяопераційний гіпопаратиреоз, оцінка життєздатності прищитоподібних залоз, антигіпоксантно-антиоксидантна терапія, профілактика, лікування.

Анотація

Резюме. Метою цього дослідження було розробити і апробувати алгоритм профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу (ПГПТ) на підставі визначення життєздатності паращитовидних залоз (ПЩЗ) і використовувати антигіпоксантно-антиоксидантну терапію в післяопераційному періоді. В основу дослідження включені результати комплексного обстеження та лікування 60 хворих, які були прооперовані з приводу захворювань щитовидної залози і перебували на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні Івано-Франківської центральної міської лікарні та Прикарпатському клінічному онкологічному центрі України з 2017 по 2020 роки.

Нами запропонований алгоритм хірургічної профілактики і лікування ПГПТ при операціях на ЩЗ, який полягав в наступному: інтраопераційно ми проводили візуальну оцінку ПЩЗ і оцінювали кард залозу від 0 до 3 балів, відповідно до ступеня пошкодження її життєздатності.

Якщо залоза була оцінена від 0-2 балів, ми залишали її insitu, так як існує висока ймовірність збереження її функції, при оцінці залози в 3 бали ми проводили її аутотрансплантацію. З метою антигіпоксантно-антиоксидантної терапії ми застосовували в післяопераційному періоді препарат Цитофлавін по 10 мл на 200 0,9% NaCl в/в 1 раз на добу протягом 7 днів.

Для оцінки ефективності алгоритму сформовано 2 групи пацієнтів по 30 чоловік. Хворим І групи хірургічні втручання на ЩЗ виконували за загальноприйнятими технологіями, а пацієнтам ІІ групи – відповідно до вищезгаданого алгоритмом.

Використання запропонованого алгоритму (інтраопераційна оцінка життєздатності ПЩЗ і антигіпоксантно-антиоксидантна терапія в післяопераційному періоді) достовірно знижує частоту постійного ПГПТ, що обґрунтовує показання для його використання.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження