ЗМІНИ ПСИХО-ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА ЗАП’ЯСТКА ЯК МАРКЕР ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІММОБІЛІЗАЦІЙНИМИ КОНТРАКТУРАМИ ВНАСЛІДОК ПЕРЕЛОМІВ ДИСТАЛЬНИХ ВІДДІЛІВ КІСТОК ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

  • В. М. Бирчак ПНУ
  • З. В. Дума
  • М. Г. Аравіцька
Ключові слова: реабілітація, променево-зап’ястковий суглоб, травма

Анотація

Резюме. Цілі: визначення ефективності розробленої програми фізичної терапії за результатами функціонування передпліччя та зап’ястка у хворих з постіммобілізаційними контрактурами променево-зап’ясткового суглоба (ПЗС).

Методи. Обстежено 56 осіб з постіммобілізаційною контрактурою ПЗС. Їх було поділено на дві групи: порівняння (займались згідно з принципами поліклінічної реабілітації) та контрольну (займались за розробленою програмою фізичної терапії – комбінація теплого вологого компресу в поєднанні з постізометричною релаксацією м’язів; масаж; функціональне тренування із застосуванням китичних тренажерів та еспандерів; лікування положенням за допомогою динамічних ортезів; кінезіологічне тейпування). Ефективність програми оцінювали порівнянням стану здорової та травмованої рук за результатами гоніометрії, мануального м’язового тестування, а також стандартних опитувальників АBILIHAND, DASH, HADS.

Результати. Після реабілітаційного втручання виявлено нормалізацію рухів ПЗС у пацієнтів основної групи за результатами гоніометрії та за результатами мануального м’язового тестування на відміну від пацієнтів групи порівняння (р<0,05). Результати тестування за опитувальником АBILIHAND показали покращення в групі порівняння на 46,49%, в основній – на 65,88%. За опитувальником DASH пацієнти групи порівняння досягли рівня функціонування руки «хороший», основної групи – «відмінний». Інтенсивність ступеня психо-емоційної напруги за обома шкалами HADS в групі порівняння зменшились до субклінічного рівня, в основній – досягла норми.

Висновки. Розроблена комплексна програма фізичної терапії виявила статистично значуще кращий вплив на показники психо-емоційного стану та функціональних можливостей передпліччя та зап’ястка в порівнянні з поліклінічною реабілітаційною програмою.

Опубліковано
2020-07-04
Розділ
Оригінальні дослідження