АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ТА КИТИЦІ У ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ КОНТРАКТУРАМИ ПРОМЕНЕВО-ЗАП’ЯСТКОВОГО СУГЛОБА

  • В. М. Бирчак ПНУ
Ключові слова: контрактура променево-зап’ясткового суглоба, фізична терапія

Анотація

Резюме. Цілі: визначення динаміки параметрів функціонування передпліччя та китиці у хворих з посттравматичними контрактурами променево-зап’ясткового суглоба (ПЗС) під впливом розробленої програми фізичної терапії.

Методи. Обстежено 56 осіб з постіммобілізаційною контрактурою ПЗС. Їх було поділено на дві групи: контрольну (займались згідно принципів поліклінічної реабілітації) та групу порівняння (займались за розробленою програмою фізичної терапії - авторська комбінація теплого вологого компресу у поєднанні із постізометричною релаксацією м’язів передпліччя та китиці; масаж китиці, ПЗС, передпліччя, плеча; функціональне тренування передпліччя, китиці; лікування положенням за допомогою динамічних ортезів; кінезіологічне тейпування. Ефективність програми оцінювали в динаміці порівняння стану здорової та травмованої рук за результатами Тесту дослідження функцій руки (Action Research Arm Test) та Тесту для руки Френчай (Frenchаy Arm Test).

Результати. При визначенні динаміки субтестів Тесту дослідження функцій руки визначено статистично значуще покращення параметрів основної групи відносно вихідних показників та даних групи порівняння (р<0,05). За  субтестами циліндричного та щипкового захоплення вдалося досягнути величин здорової руки. Пацієнти основної групи також продемонстрували покращення функціонування руки у порівнянні з вихідним тестуванням та параметрами групи порівняння за всіма проведеними завданнями Тесту Френчай (р<0,05).

Висновки. Запропонована програма фізичної терапії дозволяє досягти швидких позитивних результатів, сприяє відновленню функції передпліччя, китиці та пальців, швидшій адаптації до побутових і трудових навантажень, покращенню якості життя та соціалізації.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження