ДОСЛІДЖЕННЯ ЧУТЛИВОСТІ КЛІНІЧНИХ ШТАМІВ S. AUREUS ДО АНТИСЕПТИКА ДЕКАМЕТОКСИНУ ТА МІСЦЕВИХ АНЕСТЕТИКІВ

  • Ю. М. Бабіна ВНМУ ім. Пирогова
  • О. А. Назарук
  • Д. В. Дмитрієв
  • О. В. Римша
  • М. А. Бегма
Ключові слова: Ключові слова: анестетики, антисептики, біоплівка, мікроорганізми, S. aureus.

Анотація

Резюме. Відомо, що близько 65–85 % усіх інфекційних захворювань спричинені бактеріями, які мають здатність до формування біоплівок.

Мета дослідження – вивчити формування біоплівок in vitro штамами S. aureus та визначення їх чутливості до місцевих анестетиків окремо та в комбінації з антисептиком декаметоксином.

Матеріали та методи. Активність місцевих анестетиків (бупівакаїн 0,5 %, лідокаїн 2 %, ропівакаїн 0,75 %) досліджували на клінічних штамах S. aureus (n=31) якісним диско-дифузійним методом з використанням стандартних стерильних паперових дисків, просочених ex tempore клінічними дозами препаратів. Як контроль використовували антисептик декаметоксин 0,01 %. Вивчено здатність S. aureus продукувати біоплівки в присутності клінічних концентрацій місцевих анестетиків на поліуретанових катетерах та за оптичною щільністю (ОЩ) біоплівок у 96-лунковому планшеті з подальшим фарбуванням кристал віолетом (за Christensen, 1985).

Результати. Локальні анестетики проявляли протистафілококову дію, яка поступалась протимікробній дії декаметоксину. У присутності 1,0 % лідокаїну та 0,125 % бупівакаїну мало місце пригнічення плівкоутворення S. aureus в 0,778 та 0,776 разів відповідно, а середній показник плівкоутворення S. aureus зростав у присутності 0,375 % ропівакаїну та 0,25 % бупівакаїну в 1,308 та 1,206 разів відповідно.

Висновки. Культура S. aureus має виражену здатність до формування біоплівок на медичних виробах. Клінічні штами S. aureus, які колонізують полімерні поверхні медичних засобів володіють високою чутливістю до декаметоксину. Місцеві анестетики бупівакаїн, лідокаїн володіють вираженими антимікробними властивостям щодо ізолятів S. aureus, пригнічують утворення ними бактеріальної біоплівки, в порівнянні з низькою антистафілококовою дією ропівакаїну.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження