РОЗДУМИ ПРО КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ПІЛОНІДАЛЬНОЇ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ

  • В. С. Конопліцький
  • Р. В. Шавлюк ВНМУ імені М.І. Пирогова
Ключові слова: пілонідальна хвороба, діти, класифікація, дитяча хірургія.

Анотація

Вступ: досі не розроблено єдиної концепції щодо причини виникнення пілонідальної хвороби, можливості її моделювання та зрозумілої єдиної класифікації, що є ключем до ґрунтовного розуміння даної патології. Уніфікована класифікація пілонідальної хвороби повинна враховувати розвиток, перебіг та особливості клінічних форм , за рахунок та на основі чого формується клінічний діагноз, що допомагає обрати найбільш оптимальний індивідуальний спосіб та план лікування.

Мета роботи: опрацювати клінічно орієнтовані класифікаційні ознаки пілонідальної хвороби з урахуванням особливостей дитячого віку.

Результати дослідження: Шляхом об`єднання досвіду попередників, власних досліджень та роздумів нами запропоновано клінічно орієнтовані класифікаційні ознаки захворювання у дітей на основі особливостей етіопатогенезу притаманних для цього віку пацієнтів. Для цього були враховані основні відмінності дитячої групи пацієнтів від осіб дорослого віку: неможливість через вікові особливості тривалого перебігу захворювання, наявність морфо-метричних особливостей будови зовнішнього анального сфінктеру, наявність незрілої мезенхімоподібної тканини у порожнині пілонідальної кісти.

Висновки:

  1. В сучасній хірургії дитячого віку існує нагальна необхідності у розробці та впровадженні в клінічну практику уніфікованих класифікаційних ознак пілонідальної хвороби.
  2. Відмінності класифікаційних ознак пілонідальної хвороби у дітей мають полягати у наявності низки морфологічних, етіопатогенетичних, анатомічних та клінічних відмінностях від осіб дорослого віку.
  3. Використання розроблених класифікаційних ознак пілонідальної хвороби у дітей дозволить визначити клінічні варіанти перебігу захворювання та обрати найбільш оптимальну тактику хірургічного лікування.
Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Огляд літератури