ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ОРГАНІЗМУ В ПРОГНОЗУВАННІ ФОРМ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО АПЕНДИЦИТУ У ДІТЕЙ

  • В. С. Конопліцький ВНМУ імені М. І. Пирогова
  • Ю. Є. Коробко ВНМУ імені М. І. Пирогова
  • В. В. Мотигін
Ключові слова: діти, гострий апендицит, ендогенна інтоксикація, індекс

Анотація

Резюме. Стаття присвячена дослідженню особливостей гемограми при різних формах гострого апендициту на основі вивчення індексів ендогенної інтоксикації організму. Проведені дослідження периферійної крові у 400 дітей з підозрою на гострий апендицит, середній вік яких складав 12,6±1,2 р., в результаті визначені достовірні відмінності між різними інтегральними показниками ендотоксикозу організму, а саме індексу співвідношення лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів та індексу зсуву лейкоцитів, які враховують всі чинники гемограми.

Метою роботи була розробка інтегрального індексу інтоксикації організму при гострому апендициті у дітей та прогнозування на його основі різних форм ускладненого перебігу захворювання з урахуванням показників розширеного загального аналізу периферійної крові.

Інтегральний підхід до інтерпретації показників ендогенної інтоксикації за даними гемограми на основі величини сумарного індексу ендогенної інтоксикації дозволяє оцінити виразність ендотоксемії, на основі якої можливо спрогнозувати наявну форму патології та своєчасно обрати необхідну лікувальну тактику. Перевищення величини запропонованого сумарного індексу ендогенної інтоксикації організму більше, ніж в два рази засвідчує у дитини наявність рівня ендотоксикозу, характерного для деструктивних форм гострого апендициту, перевищення індексу більше, ніж в 2,5 рази вказує на можливий ускладнений перебіг патології у вигляді  перитоніту. Введення розробленого сумарного індексу ендогенної інтоксикації в алгоритм гострого апендициту дозволить покращити результати ранньої діагностики патології та її перебіг у дітей.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження