PRACTICAL TRAINING ON “PATHOMORPHOLOGY” AS A WAY TO FORM FUTURE DOCTOR’S PROFESSIONAL COMPETENCE

  • E. О. Kindrativ
  • N. Ya. Chuiko
  • Z. Ya. Huryk
  • V. М. Kostiuk Кафедра патологічної анатомії ІФНМУ
  • О. М. Rudiak
  • V. М. Vasylyk
Ключові слова: Ключові слова: практичне заняття, професійна компетентність.

Анотація

Резюме. В статті викладений аналіз практичного заняття з дисципліни «Патоморфологія» на кафедрі патологічної анатомії як засобу формування професійної компетентності майбутнього лікаря.

Основною метою практичних занять з «Патоморфології» є формування умінь і навичок морфологічної діагностики патологічних процесів та хвороб шляхом вивчення морфологічних картин з аналізом патогенетичних механізмів і клінічних симптомів захворювань. Освітній процес студента при вивченні базової медичної дисципліни «Патоморфологія» орієнтований на впровадження нових методик та інноваційних технологій навчання.

В патологічній анатомії значне місце в оцінці досліджуваних явищ приділяється візуальному макро-, мікроскопічному і електронно-мікроскопічному аналізу патології. При цьому особливе значення надається унаочненню освітнього процесу, зокрема із застосуванням сучасних мультимедійних технологій, що втілюється професорсько-викладацьким складом кафедри.

Активні форми навчання, що використовуються на практичному занятті з «Патоморфології», дозволяють сформувати у студентів базові професійні компетентності лікаря. Система проведення практичного заняття, що використовується на кафедрі патологічної анатомії дозволяє в першу чергу зацікавити студента до вивчення такої складної дисципліни як «Патоморфологія», забезпечити засвоєння теоретичних знань, придбання і застосування практичних навичок і умінь по морфологічній діагностиці патологічних процесів та захворювань, формувати особистість, яка орієнтується в професійній сфері і володіє компетенціями для подальшого зростання в професійному та особистісному плані.

Опубліковано
2020-07-06
Розділ
Медична освіта