IMPLEMENTATION OF CREDIT-MODULE SYSTEM AT HIGHER MEDICAL SCHOOL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF MEDICAL SECTOR REFORMING

  • N. G. Virstiuk
  • O. І. Kocherzhat
  • O. R. Luchko
  • І. І. Vakaliuk
  • M. М. Vasylechko ІФНМУ, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету
Ключові слова: медична освіта, модуль, реформа, медицина.

Анотація

Резюме. У сфері сучасної вищої освіти можна виділити такі основні вимоги до підготовки сучасного фахівця будь-якого профілю: широкі фундаментальні знання, вміння працювати в колективі, швидко оволодівати новими технологіями, мати навички самоосвіти і здібності до творчої та дослідницької роботи. Ці якості спеціаліста стають головними цілями та орієнтирами для побудови сучасної системи вищої освіти, яка б сприяла створенню знань, доступу до них, управління ними, їх розповсюдженню і контролю засвоєння.

Вимоги до медичної освіти є чи не найсуворішими, особливо на тлі критичної демографічної ситуації у світі загалом та в Україні зокрема. Участь системи вищої освіти України в болонських перетвореннях має бути спрямована лише на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а не на втрату кращих традицій, зниження національних стандартів її якості. Орієнтація на Болонський процес не має призводити до надмірної перебудови вітчизняної системи освіти. Основна мета Болонського процесу – створити єдину, загальноєвропейську, сильну і конкурентоздатну (перш за все, з американською) системою освіти, а також розширити можливості працевлаштування майбутніх фахівців.

В статті описано входження української медичної освіти до Болонського процесу, етапи створення болонської системи освіти в Україні. Наведені концептуальні особливості реформування вищої медичної освіти в контексті медичнї реформи в Україні. Відображено кредитно-модульну систему організації навчального процесу в українській освіті. Відображено світові системи організації навчального процесу. Продемонстровано переваги кредитно-трансферної системи в медичній освіті. Доповнено концепцію реформування вищої медичної школи в умовах медичної реформи в Україні.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження