ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МОДУЛЮ «ХІРУРГІЯ» З ВРАХУВАННЯМ ТЕОРІЇ ПОКОЛІНЬ STRAUSS-HOWE

  • С. С. Сніжко ІФНМУ
  • С. А. Кримець ІФНМУ
Ключові слова: покоління Z, викладання, хірургія.

Анотація

Резюме. У статті викладені основні підходи до принципів навчання модулю «Хірургія» студентів медичних факультетів IV і V курсів вищих навчальних медичних закладів з позицій теорії поколінь Strauss-Howe. Сучасне викладання повинне враховувати психологічні особливості людей, які народилися після 1996 року: залежність від цифрових технологій та сприйняття інформації шляхом короткої і яскравої подачі. Сучасний студент володіє дуже корисними когнітивними навиками – це колосальна здатність до multitasking (мультизадачності). Специфіка роботи їхнього мозку – це висока швидкість, відмінна інтерактивність, здатність швидко грати в комп’ютерні ігри і повне несприйняття книг. Але multitasking повністю ослабив дві важливі речі, на яких базується класичне навчання: об’єм уваги і довгострокову пам'ять. Процес викладання такої практичної дисципліни як хірургія повинен базуватися на абсолютно нових підходах, відмінних від тих, які були 10-20 років тому. Cучасний студент не зможе концентруватися, якщо подача навчального матеріалу викладачем є одноманітною більше, ніж 10-15 хвилин. Головний шлях до мотивації покоління Z – за короткий період надати інформацію, в якій вони побачать очевидну практичну користь для себе. Під час лекції чи аудиторного заняття викладачу слід постійно створювати ідеальне співвідношення між часом подання інформації і її практичною цінністю. Подача клінічної інформації повинна вкластися в межах 5-7 хвилин і висвітлити основні пункти: паспортні дані, хірургічний діагноз, тактику і метод лікування у даному випадку. Викладач повинен враховувати соціальні і психологічні аспекти життя покоління Z і створювати гнучку індивідуалізовану систему викладання, абсолютно відмінну від тієї, за якою навчали його. Вона не завжди буде зручною для педагога, однак дозволить створити добрий комунікативний зв'язок між ним і студентами, що дозволить досягнути основної мети навчання.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження