ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОФЛОРИ ТА ЧУТЛИВОСТІ ДО АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ У ХВОРИХ ІЗ ГОСТРИМ ГНІЙНИМ МЕДІАСТИНІТОМ

  • С. С. Сніжко ІФНМУ
Ключові слова: гострий гнійний медіастиніт, мікрофлора при медіастинітах, антибіотики при медіастиніті.

Анотація

Визначення збудника гострого гнійного медіастиніту (ГГМ) та його чутливість до антибактеріальних препаратів є одним із вирішальних факторів в успішному лікуванні хворих.

Мета роботи: встановити видовий спектр збудників гнійно-запального процесу середостіння при різних формах гострого гнійного медіастиніту та визначити чутливість до різних груп антибактеріальних препаратів.

Матеріали і методи дослідження. Впродовж 2000–2019 рр. в торакальному відділенні Івано–Франківської обласної клінічної лікарні перебували 110 хворих із ГГМ.

Результати дослідження. При мікробіологічніх дослідженнях встановлено, що у 39 (35,5%) хворих із ГГМ діагностовано полімікробні асоціації аеробних та анаеробних мікроорганізмів,  монокультури – 39 (35,5%), посів росту не давав – 32 (29,1%).

Обговорення результатів. При тонзилогенних флегмонах шиї (ФШ), основними мікроорганізмами були представники умовно-патогенної флори −у 23 (76,6%) хворих, анеробну неклостридіальну інфекцію при одонтогенними ФШ − у 9 (81,8%) хворих.

Висновки. Полімікробні асоціації аеробних та анаеробних мікроорганізмів діагностовано у 39 (35,5%) хворих. При вторинних гострих гнійних медіастинітах  характер мікрофлори у середостінні був подібний до мікробного спектру, що спричинила розвиток флегмон шиї у 91% хворих. При вторинних гострих гнійних медіастинітах  найбільш часто ми виявили: St. epidermidis – у 17 (23,4%) хворих, Streptococcus sp. – у 14 (19,2%); анаеробна мікрофлора (Bacteroides spp., Fusobacterium spp. та Peptostreptococcus spp.) – у 13 (17,8%) хворих. Виявлені мікроорганізми при гострому гнійному медіастиніті були найбільш чутливими до карбапенемів (загальна чутливість – 75,3%), фторхінолонів (загальна чутливість – 64,8%) та цефалоспоринів ІІІ та IV покоління (загальна чутливість – 64,5%). 

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження