ДИНАМІЧНА ПРОГНОСТИЧНА ШКАЛА ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ РИЗИКУ ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЗІВ ТА ЕМБОЛІЙ У ПАЦІЄНТІВ З ІЗОЛЬОВАНОЮ ТА ТЯЖКОЮ ПОЄДНАНОЮ ТРАВМОЮ ЖИВОТА

  • Р. Л. Бохонко Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • О. Б. Матвійчук
  • Я. А. Король
  • Н. Р. Федчишин
  • Т. М. Федоришин
Ключові слова: прогностична динамічна шкала, тромбоз глибоких вен, венозні тромбози та емболії, ізольована травма живота, тяжка поєднана травма живота.

Анотація

Резюме. Метою дослідження є покращення результатів лікування пацієнтів з ізольованою та тяжкої поєднаної травми живота (ТПТЖ) шляхом диференційованої профілактики венозних тромбозів та емболій (ВТЕ) за рахунок використання опрацьованої динамічної прогностичної шкали визначення ступеня їх ризику.

Матеріали та методи. В основу роботи покладено результати лікування 140 постраждалих ретроспективної, 105 пацієнтів проспективної та 57 травмованих групи проспективного прогнозування з ізольованою та ТПТЖ, оперованих у 2005-2017 роках.

Результати дослідження. За ходом виконання дослідження та опрацювання вибірки із 105 пацієнтів проспективної групи з ізольованою й ТПТЖ, верифіковано 27 (25,7%) випадків тромбозу в басейні нижньої порожнистої вени, з яких 10 (37,0%) проявились клінічно. Аналіз 48 показників методом однофакторного регресійного аналізу виділив 18 предикторів, які мали статистично вірогідний (р<0,05) вплив. Опрацьовано об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу, яка містить перелік факторів ризику ВТЕ перед операційним втручанням і в післяопераційному періоді, а їх прогностичну значимість виражено у балах.

Висновки. Встановлено 4 незалежних чинники виникнення тромбозу глибоких вен у передопераційному періоді та 3 у післяопераційному періоді На основі незалежних чинників опрацьовано об’єктивізовану динамічну прогностичну шкалу прогнозування ризику венозних тромбозів та емболій. Впровадження в клініці об’єктивізованої прогностичної динамічної шкали ступеня ризику ВТЕ і відповідне застосування профілактики дозволило суттєво знизити частоту цих ускладнень з 25,7% до 7,1% (р<0,05).

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження