ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕЛАТОНІНУ НА ХРОНОРИТМІЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ КИСЛОТОРЕГУЛЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ НИРОК ПІД ВПЛИВОМ БЛОКАДИ СИНТЕЗУ МОНООКСИДУ НІТРОГЕНУ ЗА УМОВ ГІПОФУНКЦІЇ ШИШКОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ

  • С. Б. Семененко Буковинський державний медичний університет
  • І. Р. Тимофійчук Буковинський державний медичний університет
  • К. В. Слободян Буковинський державний медичний університет
  • В. В. Семененко Чернівецька обласна психіатрична лікарня
  • Н. Ю. Семененко Міська поліклініка №3
Ключові слова: мелатонін, циркадіанний ритм, нирки, монооксид нітрогену, шишкоподібна залоза.

Анотація

Резюме. Про ритмічну організацію окремих функцій організму лікарям відомо давно. У здорових людей ритми фізіологічних процесів синхронізовані як між собою, так і з ритмами навколишнього середовища, що забезпечує оптимальнi умови функцiонування органiзму i є ознакою здоров’я.

Мета цього дослідження полягає у вивченні особливостей впливу мелатоніну на хроноритмічну організацію кислоторегулювальної функції нирок під впливом блокади синтезу монооксиду нітрогену за умов гіпофункції шишкоподібної залози.

Матеріали і методи. Досліди провели на 72 статевозрілих нелінійних самцях білих щурів масою 0,15-0,18 кг. Тварин утримували в умовах віварію при сталій температурі та вологості повітря на стандартному харчовому раціоні. Контрольну групу склали тварини (n=36), які перебували за умов звичайного світлового режиму (12.00С:12.00Т) упродовж семи діб. Досліджувану групу склали тварини (n=36), яким уводили N-нітро-L-аргінін (L-NNA) в дозі 20 мг/кг упродовж 7-ми діб за умов постійного освітлення (12.00С:12.00С) і паралельно мелатонін (МТ) в дозі 0,5 мг/кг упродовж 7-ми діб.

Обговорення результатів. З’ясування особливостей хроноритмічних перебудов кислоторегулювальної функції нирок за умов блокади синтезу монооксиду нітрогену (NO) і уведення МТ на тлі пригніченої активності шишкоподібної залози (ШЗ) є важливим для пізнання механізмів виникнення та розвитку патологічних станів, що удосконалить лікування ниркової патології.

Висновки. Таким чином, за умов L-NNA блокади синтезу монооксиду нітрогену і уведення мелатоніну в умовах гіпофункції шишкоподібної залози спостерігали хроноритмічні перебудови архітектоніки та фазової структури ритмів більшості показників кислоторегулювальної функції нирок.

Біографії авторів

К. В. Слободян, Буковинський державний медичний університет

Кандидат медичних наук, доцент

В. В. Семененко, Чернівецька обласна психіатрична лікарня

Лікар-психіатр

Н. Ю. Семененко, Міська поліклініка №3

Лікар-терапевт

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження