ЗАЛЕЖНІСТЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТИМУСУ ВІД ВПЛИВУ БІОЕЛЕМЕНТА ЦИНКУ ЯК ФАКТОРА НЕСПЕЦИФІЧНОГО ІМУННОГО ЗАХИСТУ ОРГАНІЗМУ

  • А. О. Клименко Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка
  • О. А. Струк ІФНМУ
  • Ю. А. Клименко Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра хірургії № 2 та кардіохірургії, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: біоелемент цинк, тимус, клітинний і гуморальний імунітет, цинкдефіцитний стан.

Анотація

У статті представлено матеріали експериментального дослідження, що свідчать про залежність функціонального стану тимусу від впливу біоелемента цинку як фактора неспецифічного імунного захисту організму.

Метою дослідження було встановити взаємозв'язок між розвитком дефіциту цинку в організмі тварин, обумовленого споживанням харчового раціону з селективним виключенням цинку, на зміну маси тимусу, рівень лейкоцитів, лімфоцитів та активність цинкзалежних ферментів в крові.

Враховуючи вікові зміни ендокринної активності у тварин, для об’єктивної оцінки функції тимусу, як центрального органу імунної системи, в експерименті використовували білих безпородних щурів-самців віком 3-4 місяці та масою 180-200 г із найбільш активним періодом функції залози, які утримувалися на цинкдефіцитному раціоні, виготовленому за методом Г.О. Бабенко.

Аналіз отриманих результатів свідчить про розвиток в організмі дефіциту цинку, який встановлено на основі проведеного балансу досліджень.

Встановлено, що розвиток дефіциту цинку в організмі супроводжувався поступовим адекватним зниженням як маси тимусу, так і вмісту лейкоцитів, лімфоцитів та активності цинкзалежних ферментів.

Проведені дослідження вказують, що біоелемент цинк є одним із активних модуляторів клітинно-опосередкованої імунної відповіді, розвиток його дефіциту обумовлює порушення реакції клітинного і гуморального імунітету, що тісно пов’язано з функцією тимусу.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження