ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ОСНОВНИХ ГРУП БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН FILIPENDULA HEXAPETALA GILIB

  • О. А. Струк Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ
Ключові слова: гадючник шестипелюстковий, фази вегетації, полісахариди, сума поліфенолів, таніни, аскорбінова кислота, органічні кислоти, біологічно активні речовини.

Анотація

Пошук біологічно активних речовин (БАР) рослинного походження і створення на їх основі лікарських препаратів залишається актуальним для фармацевтичної науки. Різноплановість і широке застосування лікарських рослин та препаратів на їх основі обумовлене наявністю в них різноманітних за хімічним складом і дією БАР, які мають здатність м’яко включатися в метаболізм і викликати мінімальну кількість побічних ефектів. Фітозасоби з лікарської рослинної сировини широко використовують в медичній практиці при лікуванні різних хронічних захворювань. Важливим є дослідження лікарських рослин, які проявляють протизапальну, гепатопротекторну, регенераторну активність та інгібуючу дію на активність ферментів при розвитку запального процесу підшлункової залози.

Метою наших досліджень було вивчення впливу фаз вегетації на вміст основних груп біологічно активних речовин в сировині гадючника шестипелюсткового.

Визначення вмісту полісахаридів здійснювали гравіметричним методом. Кількісне визначення суми поліфенолів та танінів у рослинній сировині проводили спектрофотометрично в перерахунку на пірогалол. Визначення аскорбінової та органічних кислот проводили за фармакопейними методиками.

Гадючник шестипелюстковий (Filipendula hexapetala Gilib.) – багаторічна трав'яниста рослина родини Розові (Rosaceae) висотою 30-150 см з тонким кореневищем і тоненькими коренями з бульбоподібним потовщенням кулеподібної чи веретеноподібної форми.

Встановлено, що кількісний вміст основних груп БАР в надземних та підземних органах гадючника шестипелюсткового змінюється залежно від фази вегетації: максимальний вміст БАР в надземній частині нагромаджується в період масового відростання і становить: полісахариди − 0,88 %, сума поліфенолів − 8,04 %, таніни − 5,40 %, аскорбінова кислота − 0,12 %, органічні кислоти − 0,86 %, в підземних органах – у фазі відмирання надземної частини: полісахариди − 3,24 %, сума поліфенолів − 5,56 %, таніни − 4,29 %, аскорбінова кислота − 0,09 %, органічні кислоти − 0,58 %.

Досліджені біологічно активні речовини, дають підставу припустити, що фітопрепарати з цієї лікарської рослини матимуть широкий спектр фармакологічної активності.

Опубліковано
2018-12-27
Розділ
Оригінальні дослідження