ОЦІНКА ІМУНОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ НА В-КЛІТИННУ ХРОНІЧНУ ЛІМФОЦИТАРНУ ЛЕЙКЕМІЮ

  • Г. М. Курилів Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології
  • О. І. Дрогомерецька Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №1, клінічної імунології та алергології, м. Івано-Франківськ
  • І. О. Якубовська Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства,м. Івано-Франківськ
Ключові слова: Ключові слова: хронічна лімфоїдна лейкемія, імуноглобуліни, субпопуляції лімфоцитів, імунний захист.

Анотація

Встановлено,  що у хворих на В-ХЛЛ до початку лікування за протоколом FC (флударабін, циклофосфамід) спостерігали достовірні нижчі рівні СD3+ , СD4+ ,  СD16+ , СD22+ клітин, імуноглобулінів, циркулюючих імунних комплексів та показників  фагоцитозу в порівнянні із особами контрольної групи.  На основі результатів проведеного дослідження встановлено позитивний імуномодулюючий вплив етіопатогенетичного лікування на рівні сироваткових імуноглобулінів, субпопуляцій лімфоцитів та показників фагоцитарної функції. Проте, наявність у  хворих частого інфекційного синдрому свідчить про те, що кількісні позитивні зміни показників імунограми не є достатніми для забезпечення належного імунного захисту організму від інфекцій, що може бути пов’язано із морфологічними змінами будови імуноглобулінів та структури імунних клітин. Тому вивчення структури імуноглобулінів і функціональної активності імунокомпетентних клітин є перспективним для подальших досліджень.

Опубліковано
2019-03-22
Розділ
Оригінальні дослідження