НЕЙРОЕНДОКРИННІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАНЯ АНАЛОГІВ ГОРМОНУ ТИМУСУ

  • І. О. Якубовська ДВНЗ « Івано-Франківський національний медичний університет», Івано- Франківськ
Ключові слова: імунна система, нейроендокринна регуляція

Анотація

Клітини імунної системи експресують рецептори до нейропептидів і гормонів разом з тим продукують гормони( АКТГ, тиреотропін, пролактин, соматотропін, ендорфіни). Вони виконують роль комунікації між ендокринною та імунною системою, діють ауто і паракринно. Проведене пілотне дослідження започаткувало поглиблене вивчення механізму впливу синтетичного аналогу модифікованого фрагменту біологічно активної ділянки молекули тимопоетину (Іунофан) на нейроедокринні системи організму. Дослідження проведено у 2009 році на базі ОККД м. Івано-Франківська. Обстежено 45 хворих на ХСН ФКІІІ-ФКIV (25 осіб основна група, 20-контрольна). Обстежені в обох групах не відрізнялися за віком, статтю і тривалістю захворювання. Оцінювали рівень АКТГ, кортизолу, β-ендорфіну, пролактину, СТГ, ТТГ, Тзв, АТТПО. Препарат аналог пептиду гормонів  тимусу призначали  хворим основної групи–1,0-0,005% внутрішньо м’язово №10 щодня, далі 1,0-0,005 % внутрішньо м’язово через день №5. Встановлено, що даний препарат разом з імунокорегуючою дією, має вплив на рівень продукції АКТГ, кортизолу, пролактину, СТГ, ТТГ, Тз та β-ендорфіну, балансуючи їхнє співвідношення, покращує адаптаційні можливості пацієнтів на ХСН.

Опубліковано
2019-01-15
Розділ
Оригінальні дослідження