ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ IV-V КУРСІВ ДО ПІДСУМКОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ НА КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

  • Г. М. Мельничук ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячої стома- тології, Івано-Франківськ
  • І. А. Кріль ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячої стома-тології, Івано-Франківськ
  • І. С. Лісецька ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», кафедра дитячої стома-тології, Івано-Франківськ
Ключові слова: ліцензійний інтегрований іспит «Крок-2. Стоматологія», дитяча терапевтична стома-тологія, ситуаційні задачі.

Анотація

У статті висвітлено особливості підготовки студентів випускних курсів стоматологічного факультету ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” до підсумкової державної атестації на кафедрі дитячої стоматології в умовах кредитно-трансферної системи.

Після проведеного аналізу результатів попереднього тестування (ректорський контроль із п’ятьох профільних дисциплін) було визначено найскладніші для засвоєння студентами теми із предмету “дитяча терапевтична стоматологія”.

Із метою поліпшення засвоєння теоретичного матеріалу, розвитку професійних навичок та вироблення клінічного мислення запропоновано включити до загальної схеми проведення практичних занять із вищезгаданого предмету ситуаційні задачі ІІІ і ІV рівня складності та додаткове унаочнення (схеми, таблиці, рентгенограми, фотографії, аналізи).

Поєднання різних методів навчання поліпшує якість викладання, зокрема, дає можливість більш зрозуміло та доступно пояснити навчальний матеріал, сприяючи підвищенню рівня теоретичної підготовки студентів, а також вдосконаленню їх професійної майстерності.

Опубліковано
2018-12-29
Розділ
Оригінальні дослідження