РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЙ ПОЛІПОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • О. Ю. Варивода Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра патологічної анатомії та судової медицини
  • Т. Г. Гутор Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра організації і управління охо-роною здоров'я ФПДО, м. Львів
  • Ю. О. Поспішіль Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра патологічної анатомії та судової медицини
Ключові слова: поліпозні ураження, товста кишка, патологоанатомічні дослідження

Анотація

У роботі проводився аналіз консультаційних заключень результатів патологоанатомічних досліджень поліпозних уражень товстої кишки кафедри патологічної анатомії та судової медицини ЛНМУ імені Данила Галицького за період 2005-2016 роки. Встановлено, що найбільш розповсюдженою локалізацією поліпозних уражень були пряма та сигмовидна кишка. Достовірно встановлено (р<0,01) більшу частку поліпозних уражень у чоловіків, ніж серед жінок. У чоловіків перше місце за частотою уражень посідає пряма кишка, у жінок – сигмовидна ободова кишка. Переважна більшість (3/4) одночасних уражень двох ділянок товстої кишки спостерігалась у чоловіків. Найпоширенішими ураженнями були асоціації із сигмовидною кишкою: сигмовидна + висхідна (32,14±8,83 % від усіх поєднань), сигмовидна + пряма (21,43±7,75 %), сигмовидна + низхідна (14,29±6,61 %).

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
1.
Варивода О, Гутор Т, Поспішіль Ю. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЛОКАЛІЗАЦІЙ ПОЛІПОЗНИХ УРАЖЕНЬ ТОВСТОЇ КИШКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Scientific and practical journal [інтернет]. 11Груд2018 [cited 4Груд2022];2(3 (7):18 -21. Available from: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/90
Розділ
Оригінальні дослідження