ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШУНТУВАННЯ ШЛУНКУ ЗА РУ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОГО МІНІ-ШУНТУВАННЯ ШЛУНКУ НА ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

  • О. С. Тивончук ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ
  • А. В. Варга ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ
  • В. В. Москаленко ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України, м. Київ
Ключові слова: морбідне ожиріння, цукровий діабет, хірургічне лікування, шунтування шлунку за РУ, міні-шунтування шлунку.

Анотація

Проведено дослідження та порівняльний аналіз впливу шунтування шлунку за Ру з «класичного» лапаротомного доступу та лапароскопічного міні-шунтування шлунку на перебіг цукрового діабету 2 типу. Отримані результати антропометричних вимірювань та таких лабораторних показників, як рівень глюкози крові та глікозильованого гемоглобіну показали високу ефективність баріатричного та метаболічного ефектів застосованих баріатричних процедур з перевагою лапароскопічного міні-шунтування шлунку в зниженні надлишкової маси тіла та компенсації ЦД 2 типу.

Опубліковано
2018-12-02
Як цитувати
1.
Тивончук ОС, Варга АВ, Москаленко ВВ. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВПЛИВУ ШУНТУВАННЯ ШЛУНКУ ЗА РУ ТА ЛАПАРОСКОПІЧНОГО МІНІ-ШУНТУВАННЯ ШЛУНКУ НА ПЕРЕБІГ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ. Scientific and practical journal [інтернет]. 02, Грудень 2018 [цит. за 06, Червень 2023];2(№ 4(8) жов):166 -18. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/69
Розділ
Оригінальні дослідження