TREATMENT OF HYPERPROLACTINEMIA OF GIRLS WITH MENSTRUAL DISORDERS

  • І. О. Yurchenko НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України, кафедра акушерства, гінекології та перинатології, м. Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-6703-1424
Ключові слова: Ключові слова: гіперпролактинемія; період статевого дозрівання; порушення менструального циклу; пролактин.

Анотація

Резюме. Мета. Оптимізувати тактику ведення порушень менструальної функції на тлі гіперпролактинемії в періоді статевого дозрівання з урахуванням основних етіопатогенетичних факторів.

Матеріали та методи. Обстежено 94 дівчини у періоді становлення менструальної функції. Відповідно до тактики ведення дівчат було розподілено на клінічні групи: І (основна) група – дівчата з порушеннями менструального циклу на тлі гіперпролактинемії, проліковані із застосуванням запропонованого нами диференційованого підходу (n = 33); ІІ (порівняння) група – дівчата з порушеннями менструального циклу на тлі гіперпролактинемії, проліковані за загальноприйнятою методикою (n = 31); ІІІ група – здорові дівчата (n = 30).

Результати дослідження. Визначивши роль основних пошкоджуючих факторів, було розроблено алгоритм диференційованого підходу до лікування порушень менструальної функції в залежності від індексу маси тіла та рівнів тривожності. Після лікування рівень пролактину в середньому у дівчат І-ої групи знизився на 49,4 % та досяг нормальних показників, у той час як в ІІ-ій групі рівень пролактину в середньому зменшився тільки на 20,5 % та його рівень у деяких пацієнток залишився дещо вищим верхньої границі норми. Разом з нормалізацією рівня пролактину вдалося досягти стійкої нормалізації менструальної функції у пацієнток, які були проліковані за допомогою запропонованого нами диференційованого підходу.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження