THE POTENTIAL OF THE “SCHOOL OF EVIDENCE-BASED MEDICINE” PLATFORM FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF OTOLARYNGOLOGISTS

  • V. І. Popovych Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї https://orcid.org/0000-0002-2898-8474
  • P. F. Dudiy Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра радіології та радіаційної медицини https://orcid.org/0000-0002-7898-1596
  • І. V. Koshel Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра терапії і сімейної медицини ПО https://orcid.org/0000-0002-5466-4537
  • А. S. Kondratska Івано-Франківський національний медичний університет, м. Івано-Франківськ, Україна, кафедра економічної кібернетики, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0628-2224
Ключові слова: медична освіта, безперервний професійний розвиток.

Анотація

Резюме. Стаття присвячена актуальній проблемі модернізації сучасної системи вищої медичної освіти та інтеграції її у світовий простір. Впровадження системи безперервного професійного розвитку для лікарів поставило нові вимоги до педагогічних технологій та формату навчання, особливо в умовах пандемії COVID-19. Перспективними в цьому плані є медичні освітні платформи, наприклад, «Школа доказової медицини» – інформаційний онлайн ресурс, завдяки якому відбувається взаємодія між носіями та споживачами медичної освіти. Платформа містить різноманітні способи безпосередньої та дистанційної взаємодії, а також передбачає контроль отриманих знань у вигляді електронного тестування.

Мета дослідження: проаналізувати можливості платформи «Школа доказової медицини» для отримання професійних компетентностей лікарями отоларингологами з питань діагностики.

Для засвоєння професійних компетентностей з питань діагностики на платформі «Школа доказової медицини» для лікарів отоларингологів підготовлено, прочитано та записано цикл лекцій та клінічних розглядів. На конференцію зареєструвалось 4502 лікарів. Відбулось 9476 сесій, тобто в середньому один лікар повертався на сайт для перегляду конференції три рази протягом двох днів. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що новими методами безперервного професійного розвитку цікавляться переважно лікарі молодого віку. Практично всі слухачі, 98,33 %, знаходились в Україні. Переважна більшість лікарів, 72,3 %, для перегляду конференції використовують мобільні телефони.

Розроблена і запропонована методика може бути використана для покращення професійних компетентностей лікарів оториноларингологів.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта