FATIGUE AND PHYSICAL HOUSEHOLD ACTIVITY IN PEOPLE LIVING WITH HIV

  • А. Ya. Orfin 1Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, кафедра фізичної терапії та ерготерапії, м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-5374-1246
  • М. А. Mazepa КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня», м. Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-2199-4791
Ключові слова: Ключові слова: люди, що живуть з ВІЛ, фізична активність, втома, CD4 T-лімфоцити, якість життя (ЯЖ).

Анотація

Резюме. Цілі: дослідити зв'язок втоми у людей що живуть з ВІЛ (ЛЖВ), побутової фізичної активності та факторами, які можуть на неї впливати.

Матеріали і методи: Обстежено 60 ЛЖВ, 40 чоловіків і 20 жінок у віці від 23 до 61 року. Втому оцінювали за допомогою шкали FAS. Фізичну активність вивчали за допомогою щоденника фізичної активності, якість життя (ЯЖ) – опитувальником SF 36. Показник рівня CD4+ T-лімфоцитів визначали методом проточної цитофлуориметрії, вірусне навантаження (ВН) - за допомогою ПЛР.

Результати дослідження та їх аналіз. Ступінь втоми у ЛЖВ коливалася від 17 до 47 балів, середнє значення – 36,4 ± 6,4 балів. До першої групи увійшло 46 пацієнтів з вираженою втомою, а до другої – 14 пацієнтів з помірною. У I групі встановлено: пряму кореляцію з вірусним навантаженням (r = 0,16, р = 0,02), позитивну кореляцію між психічним компонентом ЯЖ та тривалістю сну (r = 0,24, р = 0,06); зворотній зв'язок з фізичною побутовою активністю (r = -0,43, р = 0,0001), загальним показником ЯЖ (r = -0,16, p = 0,02), фізичним та психічним компонентами  ЯЖ – r = -0,19, р = 0,03 та r = -0,37, р = 0,13 відповідно, рівнем CD4+ T-лімфоцитами та ВН (r = -0,25, р = 0,06). У II групі встановлено: пряму кореляцію між втомою та тривалістю сну r = 0.46, р = 0.22, ВН r = 0.24, р = 0.28; зворотна кореляція була між ступенем втоми та загальним показником ЯЖ r = -0.18, р = 0.03, фізичним компонентом ЯЖ r = -0.15, р = 0.02., рівнем CD4+ Т-лімфоцитів r = -0.27, р = 0.17, фізичною побутовою активністю r = -0.35, р = 0.005, ВН r = 0.53, р = 0.28.

Висновки. Побутова фізична активність може зменшити втому у ЛЖВ. Тривалість сну позитивно впливає на досліджувані нами патерни здоров’я у ЛЖВ. Встановлено, що втома пов’язана з високим ВН, низькою ЯЖ та ІМТ. Виникає потреба у розробці математичної моделі оцінки втоми.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження