EXPERIENCE OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND DIFFERENT TEACHING METHODS APPLICATION FOR MICROBIOLOGY, VIRUSOLOGY AND IMMUNOLOGY TEACHING

  • O. І. Yurchyshyn Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра мікробіології, вірусології та імунології, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4792-3737
Ключові слова: Ключові слова: інформаційні технології, інтерактивне навчання, педагогічні прийоми, наукова робота.

Анотація

Резюме. В статті обґрунтовується використання інформаційних технологій та різних педагогічних прийомів при викладанні медичної мікробіології. Для опанування студентами предмету на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології викладачі використовують різні методики навчання, а саме: інтерактивне навчання, рольові та імітаційні ігри, моделювання, аналіз діагностично складних випадків інфекційних захворювань у практиці мікробіологічних досліджень, навчання шляхом виконання практичної та самостійної роботи з використанням сучасних тест-систем та обладнання для ідентифікації збудників інфекційних хвороб, інтерпретацію результатів реальних мікробіологічних досліджень, здійснення порівняльного аналізу достовірності різних методів мікробіологічної діагностики з урахуванням світових новітніх технологічних розробок у галузях імунології та генної інженерії, а також залучення студентів до науково-дослідної роботи кафедри на базі акредитованої лабораторії бактеріологічних досліджень. Необхідність організації ефективного навчального процесу в умовах карантину зумовила широке впровадження у педагогічну практику лекцій, практичних занять та підсумкових контролів у режимі відеоконференцій, які проводяться на платформі Microsoft Teams з використанням мультимедійних презентацій та відеофільмів. Додатковими джерелами комунікації викладачів кафедри та студентів служить соціальна мережа Facebook, де створена окрема група Microbiology_IFNMU, програми Viber, Telegram, а також впровадження в роботу кафедри електронного журналу успішності. Використання різних навчальних методик та новітніх інформаційних технологій в організації та управлінні навчальним процесом дозволяє підвищити якість навчання в вищих навчальних закладах, оптимізувати та удосконалити роботу педагогічних працівників.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта