CURRENT STATE OF THE ISSUE OF BENIGN OVARIAN TUMORS DURING PREGNANCY (LITERATURE REVIEW)

  • D. Y. Hulii Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології ПО, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-4439-3099
  • О. H. Boichuk Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра акушерства і гінекології ПО, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-2520-9348
Ключові слова: вагітність, пухлини придатків, психічне здоров’я.

Анотація

Резюме. Більшість гайдлайнів, клінічних протоколів, методичних рекомендації присвячені веденню утворень придатків поза вагітністю, а рекомендації щодо вагітних жінок залишаються мало систематизованими і не чіткими, хоча необхідність враховувати материнські і плодові наслідки ускладнює процес ведення таких новоутворень. Менеджмент пухлин придатків, виявлених під час вагітності, є суперечливим.

Гінекологічна патологія у жінок завжди тією чи іншою мірою пов’язана з психологічним стресом, змінами психоемоційного стану, які можуть при тривалому стресогенному навантаженні призводити до психосоматичної патології.

Крім того, з психо-соціального аспекту вагітність може розглядатися як специфічний надзвичайно емоційний стан, який може бути потужним стресором. Перинатальний материнський стрес може призвести до різних ускладнень, які можуть мати далекосяжні наслідки як для соматичного, так і для психічного функціонування новонародженого.

У науковій літературі наявна достатньо велика кількість публікацій з проблеми «пухлини яєчника і вагітність», однак переважна більшість з них присвячена гінекологічним аспектам, ризику малігнізації, диференціальній діагностиці та менеджменту таких новоутворень лише в напрямку вибору між очікувальною та хірургічною тактикою та визначення термінів і обсягів операції. Незважаючи на емпіричні докази численних наслідків, пов'язаних з високим рівнем стресу та проблемами психічного здоров'я під час вагітності, оцінка психо-соціального стресу у вагітних проводиться рідко.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Огляд літератури