THE IMPLICATION OF SOLUBLE MOLECULES OF CELLULAR ADHESION IN THE PROGRESSION OF COPD IN OVERWEIGHT PATIENTS

  • N. V. Korzh Ivano-Frankivsk national medical university, Department of phthisiology and pulmonology with course of occupational diseases, Ivano-Frankivsk, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4262-8600
  • M. M. Ostrovskyy Ivano-Frankivsk national medical university, Department of phthisiology and pulmonology with course of occupational diseases, Ivano-Frankivsk, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3922-0583
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, надмірна маса тіла, функція зовнішнього дихання, sICAM-1

Анотація

Резюме. Через значну поширеність, тяжкість перебігу, високий ризик інвалідності та смерті хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) продовжує залишатись надзвичайно вагомою медичною та економічною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. За оцінками ВООЗ, не менш ніж 65 мільйонів мешканців нашої планети страждають на помірний або тяжкий перебіг ХОЗЛ. Тяжкість перебігу захворювання та його прогноз часто визначаються впливом супутньої патології на частоту загострень, тому проблема коморбідності набирає все більшої актуальності.

Мета дослідження. Оцінити значення вмісту sICAM-1 в сироватці крові в якості маркеру запалення та критерію лікування фази дестабілізації при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла. Обстежено 112 пацієнтів із хронічною обструктивною хворобою легень у різні фази патологічного процесу. Дослідження функції зовнішнього дихання проводилось за допомогою апарату “SPIROKOM” (Україна). Ступінь зайвої ваги визначали шляхом обчислення індексу маси тіла (ІМТ) за формулою І = m/h². Рівні маркерів системного запалення визначалися кількісними методами у сироватці крові: sICAM-1 за допомогою ELISA-набору (Dialcone, Франція). Оцінка даного показника при комплексній терапії ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції у хворих з надмірною масою тіла показала позитивну динаміку його рівнів уже на 10-й день. Більш показовими були зміни при контролі через 3 місяці у хворих, які дали згоду на застосування модифікації способу життя у комплексній терапії ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції. За допомогою даних досліджень нами встановлено зростання рівня sICAM-1 більш показово у пацієнтів з надмірною масою тіла, що є одним із проявів системного запалення в організмі при ХОЗЛ ІІІ ступеня бронхообструкції, а комплексна терапія даної патології є більш ефективна при застосуванні модифікації способу життя пацієнтів.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження