CHANGES IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF THE SPLEEN UNDER THE INFLUENCE OF MONOSODIUM GLUTAMATE AND AFTER ITS ABOLITION

  • Т. V. Harapko ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0003-0596-9622
  • А. S. Holovatskyi ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна https://orcid.org/0000-0002-9908-5790
  • L. R. Mateshuk-Vatseba Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3466-5276
  • О. О. Sodomora Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львів, Україна https://orcid.org/0000-0002-3434-5109
Ключові слова: експеримент, селезінка, глутамат натрію, біла пульпа, червона пульпа.

Анотація

Актуальність. Глутамат натрію є однією з найпоширеніших харчових добавок в світі. В статті наведено та проаналізовано дані експериментального дослідження, яке проводено на 52 білих щурах самцях та самках репродуктивного віку.

Мета дослідження – вивчити морфометричні, гістологічні та електронно-мікроскопічні зміни паренхіми селезінки щурів за умов впливу глутамату натрію та після його відміни.

Методи. Мікроанатомію компонентів селезінки білих щурів за умов фізіологічної норми дослідили на 10 інтактних тваринах. Експериментальні тварини поділені на 3 групи. Статистичну обробку цифрових даних проводили за допомогою програмного забезпечення «Excel» та «STATISTICA» 6.0 з використанням параметричного методу.

Результати. Через вісім тижнів дії глутамату натрію виявлено достовірне зменшення відносної площі білої пульпи в паренхімі селезінки білих щурів самців та самок, збільшення кількості вторинних лімфоїдних вузликів, зростання кількості моноцитів, макрофагів, плазматичних клітин та клітин мієлоїдного ряду, зростання частки ретикулярної сполучної тканини в складі селезінкових тяжів червоної пульпи. Еритроцити та тромбоцити заповнюють не лише просвіт пазух селезінки, але й накопичуються в пульпарних тяжах, велика кількість лімфоцитів на різних стадіях апоптозу. Венозні пазухи червоної пульпи повнокровні, їхні просвіти розширені та дещо деформовані. Навколо судин та венозних пазух наявні ознаки набряку. Збільшення кількості плазматичних клітин свідчить про пришвидшення проліферації активованих лімфоцитів, яке є ознакою iмуноіндукуючого ефекту. Через чотири тижні після відміни глутамату натрію гістологічна та електронно-мікроскопічна будова органа майже не відрізняється від попередньої групи тварин. Зростає повнокрів’я судин паренхіми селезінки, щільність клітин зменшується. Збільшується кількість апоптично змінених клітин.

Підсумок. Через вісім тижнів після відміни глутамату натрію зворотніх змін у структурі паренхіми селезінки не виявлено. Отже, відміна введення глутамату натрію після його тривалого впливу не «покращує» морфометричних показників паренхіми селезінки щурів та не призводить до відновлення структурної організації органа.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Оригінальні дослідження