THE INNOVATIVE METHODS OF TEACHING THE PHARMACEUTICAL COURSES BY TEACHERS OF IFNMU IN CONDITIONS OF ON-LINE LEARNING

  • L. М. Hrytsyk Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0003-0338-1462
  • V. А. Solohub Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7815-1587
  • І. А. Sas Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ, Україна
  • Т. P. Mandzii Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8094-6303
  • О. P. Maderuk Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра фармації, м. Івано-Франківськ, Україна https://orcid.org/0000-0002-3986-6333
Ключові слова: дистанційне навчання, інноваційний підхід викладання, фармацевтичні дисципліни

Анотація

Резюме. У статті розглянуто досвід підготовки студентів і провізорів-інтернів у викладанні фармацевтичних дисциплін викладачами Івано-Франківського національного медичного університету в умовах дистанційного навчання.

Узагальнено досвід щодо впровадження форм організації методичної роботи. Це дає можливість застосовувати інноваційні методи з використанням інтегрованого підходу до організації навчального процесу, що відкриває можливості для різнобічного практичного засвоєння набутих знань студентом і провізором-інтерном навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Інноваційний підхід викладання фармацевтичних дисциплін викладачами ІФНМУ в умовах дистанційного навчання включає різноманітні форми методичних робіт, серед яких написання і підготовка до видання конспектів лекцій, розробка практичних завдань і ситуаційних задач з навчальних дисциплін, виконання самостійної практичної роботи студентів і провізорів-інтернів з використання сучасних інформаційних потужностей.

При правильній організації з боку професорсько-викладацького складу кафедри, самостійна робота студентів і провізорів-інтернів в умовах карантину, ставши основною формою навчання, забезпечує повноцінне засвоєння дисциплін, сприяє розвитку мислення і має виховне значення. Педагогічні працівники стають основною рушійною силою створення якісно нової національної системи освіти.

У статті обгрунтована необхідність застосування різних організаційних навчальних форм і методів з використанням технологій активного навчання відповідно до потреб кожної цільової групи суб’єктів навчання.

Опубліковано
2021-04-05
Розділ
Медична освіта