POST-LOADING DYNAMICS OF HEART RATE VARIABILITY INDICES IN HIGHLY QUALIFIED ATHLETES IN THE FORMATION OF OVERSTRAINS BY SYMPATHETIC AND PARASYMPATHETIC TYPES

  • О. V. Guzii Львівський державний універсистет фізичної культури імені Івана Боберського
  • О. Р. Romanchuk
  • О. V. Мahlovanyy
Ключові слова: спортсмени, перенапруження, серцевий ритм

Анотація

Резюме. Мета: визначити зміни показників ВСР у висококваліфікованих спортсменів, які відбуваються у постнавантажувальний період, при формуванні перенапруження за симпатичним та парасимпатичним типами.

Методи дослідження. Були обстежені 202 висококваліфікованих спортсмени чоловічої статі віком 22,6±2,8 років, які є представниками ациклічних видів спорту. Всі дослідження проводились у передзмагальному періоді з використанням спіроартеріокардіоритмографії (САКР): у ранішні години, натщесерце, у положенні сидячи у день тренування (К1), одразу (перші 5-7 хв.) після тренування (К2) та наступного після тренування ранку натщесерце (К3). Кожна реєстрація тривала 2 хвилини.

Результати. До параметрів ВСР, які характеризують перенапруження регуляції серцево-судинної системи, можна віднести показник RMSSD (мс), значення якого при К2 змінюються у протилежному напрямку при формуванні перенапруження за парасимпатичним типом порівняно з іншими спортсменами, а також його стійке зниження при симпатичному перенапруженні при К2 та К3; показник ІВР, який збільшуючись при К2, залишається на тому ж рівні при К, при симпатичному перенапруженні, а при парасимпатичному – мало змінюється при К2 та значуще зменшується при К3; показник ПАПР, який після вираженого підвищення при К2 залишається помірно підвищеним при К3 порівняно з вихідним станом при обох варіантах перенапруження. Показовою виявилась активізація VLF-впливів при парасимпатичному перенапруженні при К3.

Висновки. Дослідження постнавантажувальної динаміки параметрів ВСР у спортсменів з формуванням перенапруження за симпатичним та парасимпатичним типами показало, що найбільш значущими є динаміки показників RMSSD, ІВР, ПАПР та VLF, що може сприяти використанню отриманих даних для валідизації станів перенапруження за симпатичним та, особливо, парасимпатичним типом.

Опубліковано
2021-01-05
Розділ
Оригінальні дослідження