ADVISABILITY OF USING CILOSTAZOL IN PATIENTS WITH CHRONIC LIMB-THREATENING ISCHEMIA

  • V. О. Prasol
  • К. V. Miasoiedov
  • V. V. Shaprynskyi ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС м. Київ
Ключові слова: хронічна загрозлива ішемія нижніх кінцівок, цилостазол, плестазол.

Анотація

Резюме. У роботі представлено результати хірургічного та консервативного лікування пацієнтів із хронічною загрозливою ішемією нижніх кінцівок (ХЗІНК) на ґрунті стенотично-оклюзивного атеросклеротичного ураження артерій. Визначена роль цилостазолу у створенні сприятливих умов для загоєння трофічних ран нижніх кінцівок.

Мета дослідження. Покращити результати хірургічного лікування пацієнтів із ХЗІНК шляхом застосування хірургічних та консервативних методів лікування, зокрема із застосуванням препарату цилостазол (плестазол).

Матеріали та методи. У дослідження включені 60 пацієнтів у віці від 53 до 82 років із ХЗІНК. Усі хворі мали трофічні зміни шкіри на нижніх кінцівках (IV ст. за Фонтейном; 5, 6 кат. за Рутерфордом).

З приводу ХЗІНК обстежені були розподілені на 2 групи статистично і клінічно співставимі (в основній групі виконано операцій відкритим способом – 12, ендоваскулярних втручань – 18. У групі порівняння відкритим способом прооперовано 17 пацієнтів, ендоваскулярно – 13).

Для оцінки ефективності цилостазолу в основній групі препарат призначався в якості додаткової антиагрегантної терапії та в якості вазодилятатора. У групі порівняння хворі отримували антиагрегантну терапію.

Результати дослідження. Усі пацієнти із ХЗІНК, яким виконана реваскуляризація, демонструють добрі, але різні темпи загоєння вихідних трофічних виразок та появи свіжої грануляційної тканини. Хворі, що отримували препарат цилостазол, мали більш швидкі темпи загоєння некрозів, що пояснюється у тому числі проангіопроліферативними властивостями препарату.

Висновки. Хірургічні методи лікування у поєднанні із консервативними, зокрема із використанням препарату цилостазол (плестазол), у хворих на ХЗІНК дозволяють прискорити темпи загоєння ран.

Опубліковано
2021-01-06
Розділ
Оригінальні дослідження