КЛІНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАЦІЄНТІВ В УМОВАХ РУТИННОЇ СЕДАЦІЇ ПРИ ЕНДОВАСКУЛЯРНОМУ ЛІКУВАННІ ІХС

  • Д. О. Дзюба НМАПО
  • М. В. Болюк
  • О. О. Сиворакша
  • О. А. Лоскутов
Ключові слова: стентування коронарних артерій, аналгоседація, супутня патологія, урегентна та планова госпіталізація

Анотація

Резюме. В Україні щороку кількість проведених у плановому та ургентному порядку стентувань коронарних артерій зростає: так, за період з 2014 року по 2017 рік вона зросла удвічі.

У 2017-18 році було проведено ретроспективне дослідження на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України». Для аналізу відібрано медичні карти 73 пацієнтів (58 чоловіків та 15 жінок) віком 35-83 роки, яким проводили коронарографію та стентування коронарних артерій в плановому та ургентному порядку. Хірургічні втручання виконувалися в умовах рутинної седації (рівень седації ІІ-ІІІ за Ramsey) діазепамом та/або фентанілом та/або морфіном.

Метою дослідження було охарактеризувати основні клінічні характеристики групи пацієнтів з різними формами ІХС та рутинними підходами до анестезії, яким проводилося рентгенхірургічне ендоваскулярне лікування.

В ході роботи ми встановили, що серед пацієнтів переважають чоловіки віком 59,93±0,84 років з надлишковою масою тіла. У більшості хворих, що госпіталізовано, спостерігалися надлишкова маса тіла (у 41,10 % хворих) та ожиріння різного ступеню (у 36,98 %). Серед планово госпіталізованих пацієнтів переважною причиною оперативного втручання була стенокардія напруги, ФК ІІІ (21,92 %), серед ургентних –  інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST (38,36 %). В групі пацієнтів, яких госпіталізовано ургентно, для інтраопераційної седації застосовувався в основному фентаніл, а в підгрупі планової госпіталізації – фентаніл та діазепам.

Ключові слова: стентування коронарних артерій, аналгоседація, супутня патологія,  урегентна та планова госпіталізація

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження