ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНИХ ЗМІН МОЗКОВИХ ТЯЖІВ КЛУБОВИХ ЛІМФАТИЧНИХ ВУЗЛІВ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ОПІОЇДУ НАЛБУФІНУ

  • О. О. Валько ДВНЗ "Ужгородський національний університет" кафедра антомії людини та гістології, доцент кафедри
  • А. С. Головацький доктор медичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, професор кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», МОН України.
  • М. Ю. Кочмарь кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», МОН України.
Ключові слова: лімфатичний вузол, мозковий тяж, лімфоцит, налбуфін, щур.

Анотація

Резюме. Налбуфін широко застосовується в медичній практиці, бо має ефективні знеболюючі властивості. Проте, цей анальгетик може викликати патологічні зміни в органах і тканинах. Тому метою дослідження було дослідити структурні зміни в мозкових тяжах мозкової речовини клубових лімфатичних вузлів при довготривалому впливі на організм налбуфіну.

Модель фізичної опіоїдної залежності створювали на 52 безпородних білих щурах-самцях згідно патенту № 76564 U «Спосіб моделювання фізичної опіоїдної залежності у щурів». Тварини були розподілені на 8 груп: 1 група – 5 інтактних щурів; 2 група – 5 особин, яким вводили налбуфін щоденно протягом 1 тижня у дозі 8 мг/кг; 3 група – 5 щурів, з дозою налбуфіну впродовж 2 тижня 15 мг/кг; 4 група – 5 особин, з дозою налбуфіну впродовж 3 тижня 20 мг/кг; 5 група – 5 щурів, з дозою налбуфіну впродовж 4 тижня 25 мг/кг; 6 група – 5 тварин з дозою налбуфіну протягом 5 тижня 30 мг/кг; 7 група – 5 щурів, з дозою налбуфіну протягом 6 тижня 35 мг/кг; 8 група – 5 особин – тиждень після відміни препарату. Контролем слугували 12 піддослідних щурів. Налбуфін вводили щоденно, протягом 6 тижнів, в/м в праву сідничну ділянку. Клубові лімфатичні вузли забирали шляхом знечулення щурів внутрішньоочеревинним наркозом тіопенталом натрія – 25мг/кг. Зрізи виготовляли на ультрамікротомі УМТП–6М за допомогою алмазного ножа (ДІАТОМ) та проводили подвійне контрастування за Рейнольдсом та уранілацетатом. Досліджували зрізи лімфатичних вузлів на електронному трансмісійному мікроскопі ТЕМ–100 та фотодокументували їх за допомогою цифрової камери SONY–H9. Півтонкі зрізи товщиною 1–2 мкм виготовляли на ультрамікротомі LKB–3 (Швеція) та забарвлювали метиленовим синім.

Висновки. Шеститижневе введення піддослідним тваринам опіоїду налбуфіну викликає важкі деструктивно-дегенеративні зміни всіх популяцій клітин у мозкових тяжах мозкової речовини клубових лімфатичних вузлів, які не відновлюються навіть після відміни препарату.

Ключові слова: лімфатичний вузол, мозковий тяж, лімфоцит, налбуфін, щур.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження