ЗАСТОСУВАННЯ ЧЕРЕЗШКІРНИХ ЧЕРЕЗПЕЧІНКОВИХ ВТРУЧАНЬ ПРИ МЕХАНІЧНІЙ ЖОВТЯНИЦІ ПУХЛИННОЇ ЕТІОЛОГІЇ

  • О. В. Лукавецький ЛНМУ ім.Данила Галицького, кафедра хірургії №1
  • Т. М. Іванків
  • Я. Р. Дутка
  • Б. І. Бакум
  • М. П. Попик
Ключові слова: Ключові слова: механічна жовтяниця, холангіт, черезшкірне черезпечінкове дренування.

Анотація

Цілі Лікування хворих із обтураційною жовтяницею пухлинної етіології пов’язане з великим ризиком для життя пацієнта та супроводжується високою летальністю, яка складає при пухлинній обструкції біліарної системи 30,3 – 33%. Черезшкірні втручання дозволяють приготувати пацієнта до радикального втручання та допомогти інкурабельним пацієнтам.

Методи Проаналізовано результати черезшкірного черезпечінкового дренування біліарної системи у 47 пацієнтів з механічною жовтяницею пухлинної етіології. Черезшкірне черезпечінкове дренування жовчних проток (ЧЧДЖП) – у 28 (59,6%) хворих; черезшкірне черезпечінкове дренування жовчного міхура (ЧЧДЖМ) – у 19 (40,4%) хворих. Показанням були: механічна жовтяниця, синдром холестазу, нестерпний свербіж шкіри, холангіт, що супроводжує пацієнтів з пухлиною головки підшлункової залози, дистального відділу холедоха, холангіокарциномою воріт печінки, метастазами або збільшеними лімфатичними вузлами у воротах печінки.

Результати дослідження Застосовували два способи дренування жовчних проток – дренування за Сельдінгером переважно у хворих з ЧЧДЖП та одномоментне дренування переважно у хворих з ЧЧДЖМ. ЧЧДЖП використали як перший етап для дренування жовчних проток перед радикальною операцією, ЧЧДЖМ – у пацієнтів із занедбаними формами злоякісних пухлин для лікування механічної жовтяниці. У всіх хворих відновлено пасаж жовчі,  ліквідовано явища холангіту і свербіж шкіри. Ускладнення трапилися у 7 (14,9%) пацієнтів.

Висновки Черезшкірні черезпечінкові втручання ефективні при пухлинній обструкції, ліквідовують механічну жовтяницю і нормалізують гомеостаз, черезшкірне черезпечінкове дренування жовчного міхура дозволяє підготувати пацієнтів до радикальних хірургічних втручань, необхідно подальше розпрацювання оптимальної хірургічної тактики у хворих з механічною жовтяницею пухлинного ґенезу.

 

 

 

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження