OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION AS ADEQUATE METHODS FOR ASSESSING THE PROFESSIONAL COMPETENCE FOR INTERSHIP DOCTOR

  • O. V. Marynchak ІФНМУ
Ключові слова: об’єктивний структурований клінічний іспит, лікар-інтерн, інфекційні хвороби, компетентність.

Анотація

Резюме. Забезпечення якісної підготовки майбутніх лікарів-спеціалістів становить актуальну проблему сьогодення. Державна програма реформування медичної сфери вимагає від освітніх закладів підготовки фахівців, які б володіли не тільки високим рівнем теоретичних знань, але й кваліфікованим рівнем практичних навичок, комунікативними якостями. У статті детально проаналізовано досвід впровадження об’єктивного структурованого іспиту (ОСКІ) для оцінки знань та вмінь лікарів-інтернів на етапі заключної атестації за спеціальністю «Інфекційні хвороби», який проводився на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету в 2019р та 2020р. У відсотковому еквіваленті результативність іспиту виглядала таким чином: «відмінно» – 11,1%, «добре» – 88,8%. Проаналізовано необхідність та переваги впровадження такого іспиту в Україні та світі. Визначено критерії ефективності та об’єктивності системи оцінювання практичних та комунікативних навичок за системою ОСКІ. Описано роль ОСКІ в системі оцінювання в медичній освіті. Детально описано методику проведення іспиту на кафедрі інфекційних хвороб та епідеміології. Доведено доцільність впровадження ОСКІ для проведення державної атестації спеціалістів. Для оцінки результатів у роботі використано описово-аналітичний метод.

Зроблено висновки та визначено напрямки щодо подальшого вдосконалення методики проведення та підготовки до ОСКІ та вдосконалення методики його оцінювання. Використання структурованих алгоритмів відповідей екзаменатором сприяє підвищенню надійності оцінювання, а отже неупередженості та об’єктивності іспиту, і саме об'єктивність оцінки іспиту залежить від його структурованості (кількості станцій, запитань).

Опубліковано
2020-07-06
Розділ
Медична освіта