ТАКТИКА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ПЕРИТОНІТ

  • А. Ф. Гринчук Буковинський державний медичний університет
Ключові слова: гострий перитоніт, прогнозування ускладнень, тактика лікування.

Анотація

Резюме. Вдосконалення тактики лікування хворих на гострий перитоніт (ГП) наразі залишається актуальною проблемою, що зумовлено високою летальністю.

Метою роботи було попереднє оцінювання ефективності напрацьованої тактики лікування хворих на ГВК.

Матеріали та методи. 60 хворих, у яких місцевий ГП виявлений у 12 (20%) хворих, дифузний – у 15 (25), розлитий – у 17 (28,33%), загальний – у 16 (26,67%). Ретроспективний аналіз результатів лікування 169 хворих на різні форми ГП. У 79 з них були післяопераційні ускладнення. Померли 39 хворих. Лікування хворих проводили з використанням напрацьованого алгоритму

 Результати. Основою вибору тактики є розроблена прогностична шкала, що передбачає попередній і основний етапи прогнозування. У хворих середнього і високого ризику розширюємо показання до передопераційного підготування. Основне оцінювання проводимо протягом операції. Диференційовано застосовуємо комплекс інтраопераційних і післяопераційних заходів. Розширюємо показання до використання заходів з профілактики ускладнень, запрограмованих санацій очеревинної порожнини, застосовуємо розроблені методи санації. З використанням такої тактики нами проліковано 24 хворих. Знизилася на 18,18% кількість інтраабдомінальних інфільтратів. Скоротилася на 2,5 дні тривалість стаціонарного лікування. Не помер жоден хворий.

Висновки. Застосування розробленого алгоритму, що заснований на виділенні груп звичайного, збільшеного, середнього і високого ризику розвитку ускладнень, дозволяє визначати тактику лікування хворих і коректувати медикаментозний комплекс. Клінічна апробація алгоритму свідчить про його ефективність і доцільність наступного широкого впровадження в практику.

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження