МОРФОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТРУКТУРНИХ ЗМІН У ЕНДОТЕЛІОЦИТАХ АРТЕРІЙ ТА ВЕН СІМ'ЯНИКІВ В УМОВАХ ПОСТРЕЗЕКЦІЙНОЇ ПОРТАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

  • С. О. Коноваленко Кафедра оперативної хірургії та топографічної анатомії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: пострезекційна портальна гіпертензія, сім′яники, ендотеліоцити, артерії, вени.

Анотація

Резюме. Видалення великих об'ємів печінки може призводити до пострезекційної портальної гіпертензії, венозного застою в органах портальної системи та структурно-функціональних змін у них. Морфологічні зміни у ендотеліоцитах артерій та вен сім'яників при пострезекційній портальній гіпертензії вивчені недостатньо.

Мета дослідження: провести морфометричний аналіз структурних змін у ендотеліоцитах артерій та вен сім'яників в умовах пострезекційної портальної гіпертензії та поліорганної недостатності.

Морфометрично досліджено сім'яники 50 білих щурів-самців, які були розділені на 3 групи. 1 група нараховувала 15 інтактних тварин, 2 – 25 щурів з пострезекційною портальною гіпертензією, 3 – 10 тварин з пострезекційною портальною гіпертензією і поліорганною недостатністю. Пострезекційну портальну гіпертензію моделювали шляхом видалення лівої і правої бокових частин печінки. Евтаназію щурів здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через місяць від початку досліду. З сім'яників виготовляли мікропрепарати, на яких морфометрично визначали висоту ендотеліоцитів артерій та вен, діаметр їх ядер, ядерно-цитоплазматичні відношення у цих клітинах, відносні об'єми пошкоджених ендотеліоцитів. Кількісні морфологічні показники обробляли статистично.

Висновки. Отримані дані свідчать, що пострезекційна портальна гіпертензія призводить до порушень клітинного структурного гомеостазу, зростання відносних об'ємів пошкоджених ендотеліоцитів у судинному руслі сім'яників. Виявлені процеси домінують у венозному руслі лівого сім'яника та при поєднанні пострезекційної портальної гіпертензії з поліорганною недостатністю.

Опубліковано
2020-07-05
Розділ
Оригінальні дослідження