ДОСВІД НАДАННЯ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ХВОРИМ З РОЗРИВОМ АНЕВРИЗМ ІНФРАРЕНАЛЬНОГО ВІДДІЛУ АОРТИ

  • В. І. Десятерик
  • О. В. Давиденко КП "Криворізька міська клінічна лікарня №2 "
  • В. А. Слободянюк
  • В. Г. Желізняк
  • О. М. Прокуда
Ключові слова: аневризма черевного відділу аорти, розрив аневризми.

Анотація

Були представлені результати аналізу хірургічного лікування 22 пацієнтів з розривом аневризми черевного відділу аорти за період 2015-2019 роки. чоловіків - 15,жінок -7. Вік коливався 57-82 років, переважна більшість хворих-17(77%) в віці 59-65 років. За етіологічними чинниками частіше ( в 20 випадках) відмічено атеросклеротичне ураження аорти в співвідношенні з гіпертонічною хворобою, в 1 випадку  в анамнезі мінно-вибухова травма в збройному конфлікті АТО,  в другому операція на простаті та променева терапія 8 років потому. З моменту прояву перших симптомів захворювання до вступу в стаціонар пройшло від 4 до 96 годин. Всі хворі при надходженні до стаціонару були обстежені на УЗД , 9 хворим крім того виконано СКТ обстеження. Частіше нами виявлені мішкоподібні  аневризми -16,веретеноподібні-6.Задовільний результат відзначений в 16 (69,5%) хворих цією патологією. Різноманітні ускладнення виникли в 7 (30,4%) хворих. Летальність склала 7 випадків (30,4%).

Опубліковано
2020-10-06
Розділ
Оригінальні дослідження