КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОГО ТРОМБОЗУ І ПЕРФОРАЦІЇ ДИСТАЛЬНОГО ВІДДІЛУ ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ ВНАСЛІДОК КЕРМУВАЛЬНОГО УДАРУ ПРИ ЗАКРИТІЙ ТРАВМІ ЖИВОТА

  • М. І. Покидько ВНМУ ім. Пирогова
  • Б. М. Грицко
  • В. М. Українець
  • Ю. С. Демченко
  • А. В. Фунікова
Ключові слова: абдомінальна травма, клінічний випадок, шлунок та дванадцятипала кишка.

Анотація

Резюме. В статті наведений клінічний випадок травматичного пошкодження дистального відділу дванадцятипалої кишки внаслідок тупої травми живота у вигляді повного її розриву і сегментарного посттравматичного тромбозу проксимальної частини худої кишки з аналізом літературних даних діагностики та вибору хірургічної тактики корекції аналогічних пошкоджень. Травми такої локалізації зустрічаються відносно рідко і складають серед травм органів черевної порожнини 0,9-5%, однак складна діагностика, відсутність стандартизованої хірургічної тактики і висока летальність – від 10 до 40% визначають актуальність проблеми для досліджень та обміну власним досвідом.

Анатомічно глибоке розташування ДПК обумовлює достатньо сильний захист  при передніх травмах та задніх за рахунок хребта й масивного м’язевого шару. В зв’язку з цим механічні пошкодження зустрічаються досить рідко, проте з клінічної точки зору,  такий природній захист має негативні наслідки, обумовлені  складною, іноді пізньою, діагностикою, що призводить до розвитку важких ускладнень та високої летальності.

Таким чином, термін від отримання травми до  початку лікування  є визначальним фактором, який обумовлює вірогідність розвитку ускладнень і, безперечно, результат лікування. Проте, складність діагностики призводить до затримки визначення пошкодження ДПК > 12 год. у 53%, а у 28% терміни діагностики перевищують > 24 год. Відомо, що затримка вчасної діагностики травми ДПК  на строк більше доби, призводить до зростання летальності до 40%, тоді як діагностика в більш пізні терміни зумовлює летальність, яка наближається до 100%

 Методом вибору оперативного втручання є мобілізація заочеревинного відділу кишки з накладанням дуоденоєюноанастомозу та відключенням шлунково-дуоденального пасажу.

Ключові слова: абдомінальна травма, клінічний випадок, шлунок та  дванадцятипала кишка

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Випадки з практики