PATHOGENETIC ASSOCIATION OF VASCULAR AND CARDIAC LESIONS WITH SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS: CHARASTERISTICS AND PREVALENCE

  • U. O. Abrahamovych Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького
  • O. O. Abrahamovych Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького
  • M. L. Farmaha Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького
  • O. T. Romaniuk Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького
  • L. О. Kobak Львівський національний медичний університет імені Д.Галицького
Ключові слова: системний червоний вовчак, ураження серця, ураження судин, характеристика, поширення

Анотація

Вступ. Ураження судин і серця є не лише одними з найбільш поширених, але й займають перші позиції у структурі причин смертності хворих на системний червоний вовчак, які до сьогодні чітко не виелімінувані.

Мета дослідження. Охарактеризувати та з՚ясувати особливості поширення патогенетично асоційованих із системним червоним вовчаком уражень судин та серця.

Матеріали і методи. Залучено 370 хворих (331 жінок і 39 чоловіків), яких стратифіковано за віком, за тривалістю та активністю СЧВ, яких комплексно обстежено. Результати опрацьовано у програмі «Exсel» за допомогою описової статистики, χ2-критерію, z-критерію для порівняння двох часток; статистично достовірним вважали зв’язок, коли р < 0,05.

Результати дослідження. Ураження судин і серця зустрічаються у 350 (94,60 %) хворих на системний червоний вовчак, з яких синдром А. Г. М. Рейно, капілярит, геморагійний васкуліт, стабільна стенокардія, ангіопатія сітківки, ретикулярного ліведо, атеросклерозу, тромбозу вен, легеневої гіпертензія, симптоматична артеріальна гіпертензія, міокардит є патогенетично асоційовані з системним червоним вовчаком. Вказані ураження є, переважно, легкого та середнього ступенів тяжкості. А також мають особливості поширення: синдром А. Г. М. Рейно достовірно частіше зустрічається у жінок та осіб у віці від 18 до 24 років, ангіопатія сітківки, ретикулярне ліведо і симптоматична артеріальна гіпертензія – у жінок та тих хворих, системний червоний вовчак яких триває понад 10 років, тромбоз вен і стабільна стенокардія – у хворих похилого віку та хворих на системний червоний вовчак більше, ніж 10 років, міокардит – у чоловіків, а атеросклероз та легенева гіпертензія – найбільш характерні для хворих похилого віку.

Опубліковано
2020-07-04
Розділ
Оригінальні дослідження