ПРОКАЛЬЦІТОНІН: ЛАБОРАТОРНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ МАРКЕР ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ ГОСТРОГО НЕКРОТИЧНОГО ПАНКРЕАТИТА

  • О. В. Ротар Буковинський державний медичний університет
  • І. В. Хомяк
  • Р. І. Сидорчук
  • В. І. Ротар
  • Р. П. Кнут
Ключові слова: Гострий панкреатит; інфекційні ускладнення; прокальцитонін

Анотація

Мета.  Провести оцінку ефективності прокальцитоніна для діагностики та прогнозування ускладнень гострого некротичного панкреатиту.

Матеріал і методи. Обстежено 151 хворого на гострий некротичний панкреатит. Проводили клінічні, бактеріологічні та інструментальні методи дослідження. У плазмі крові визначали прокальцитонін.

Результати та їх обговорення. Інфікування некротичних тканин діагностували у 89 (55,6%) із 151  пацієнта: зокрема, локальні гнійні ускладнення в 27, сепсис – у 33,  септичний шок – у 29 випадках. У 62 осіб із стерильним некротичними скупченнями концентрація прокальцитоніну перевищувала показники здорових осіб і становила в середньому 1,34±0,19 нг/мл (p>0,05). Розвиток гнійно-септичних ускладнень супроводжувалося  підвищенням концентрації прокальцитоніну до 4,47±0,67 нг/мл (p<0,01): у хворих із сепсисом до 5,05±0,92 нг/мл і септичним шоком  - до 7,25±2,15 нг/мл.

Висновок. Рівень прокальцитоніна більше 1,84 нг/мл у плазмі крові  хворих на гострий некротичний панкреатит дозволяє з високою чутливість і клінічною специфічністю діагностувати розвиток гнійно-септичних ускладнень. Ступінь підвищення  прокальцитоніна в плазмі крові корелює з тяжкістю стану пацієнтів і прогнозом захворювання, рівень вище 4,0 нг/мл є прогностично несприятливим щодо виживання і відповідає 16 балам за шкалою APACHE II (чутливість 72,24%, специфічність 78,12%).

Опубліковано
2020-07-05
Розділ
Оригінальні дослідження