МОРФОМЕТРИЧНИЙ ТА МОРФОФУНКЦІАОНАЛЬНИЙ СТАН ЛЕЙКОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ПРИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ М’ЯКИХ ТКАНИН НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ

  • М. Д. Желіба Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра загальної хірургії, м. Вінниця
  • М. Г. Богачук Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України, кафедра загальної хірургії, м. Вінниця
Ключові слова: цукровий діабет 2 типу, гнійно-запальні захворювання м’яких тканин, імуногенез, цитоморфометрія, цитогістохімія, імунокомпетентні клітини крові.

Анотація

Результати досліджень у хворих на цукровий діабет (ЦД) 2 типу виявляють зміни імунної системи на клітинному, гуморальному рівнях. Стійка імуносупресія, зумовлена гіперглікемією, інсулінорезистентністю та адаптивною гіперінсулінемією, сприяє розвитку гострих та хронічних гнійно-запальних процесів в організмі, в тому числі м’яких тканин.

Опубліковано
2018-12-01
Розділ
Оригінальні дослідження