ЗМІНИ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ ПРИ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНІЙ КОГНІТИВНІЙ ДИСФУНКЦІЇ

  • С. С. Дубівська Харківський національний медичний університет
  • Ю. Б. Григоров
Ключові слова: когнітивна функція, наркоз, лактат, пируват.

Анотація

Резюме. Метою дослідження є визначення вмісту основних моніторингових показників обміну вуглеводів у пацієнтів з хірургічною патологією залежно від віку після застосування загального наркозу. Дослідження 130 пацієнтів було проведено в хірургічних відділеннях різного профілю на базі Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. А.І. Мещанінова.

Оперативне втручання проводили в умовах загальної багатокомпонентної анестезії зі штучною вентиляцією легень з використанням пропофолу і фентанілу, тіопенталу – натрію і фентанілу. Пацієнти були розподілені відповідно на три групи: 1 група (n = 46) – пацієнти молодого віку (18-43 роки); середній вік 30,1 ± 1,0 рік, 24 людини, з них 22 жінки. 2 група (n = 43) – пацієнти середнього віку (44-59 років); середній вік 49,3 ± 5,1 років, 18 чоловіків, 25 жінок. 3 група (n = 41) – пацієнти похилого віку (60-80 років); середній вік 74,4 ± 6,1 року, 22 людини, з них 19 жінок. Відповідно до мети і завдань дослідження у крові пацієнтів визначали основні біохімічні маркери вуглеводного обміну – вміст глюкози, пірувату та лактату.

Відсутність змін показників в крові пацієнтів молодої вікової групи свідчать про те, що для забезпечення гомеостазу глюкози на достатньому рівні працюють гуморальні механізми регуляції вмісту цього моносахариду, який є необхідним для енергетичного забезпечення процесів життєдіяльності організму. Гіперглікемія у пацієнтів середнього віку до операції та у перший тиждень після проведення наркозу та оперативного втручання може бути викликана підвищенням в крові гормонів стресу: адреналіну, кортизолу. Що стосується моніторингового показника стану вуглеводного обміну – глюкози в крові пацієнтів похилого віку, то у них спостерігається гіперглікемія в усі періоди дослідження. Через місяць практично повертається до значень до оперативного втручання. Проте дослідження таких метаболітів анаеробного гліколізу, як піруват і лактат, у сироватці крові пацієнтів різних вікових груп виявило певні особливості змін цих показників, виразність яких залежала від віку та тривалості після наркозу та оперативного втручання.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження