ВМІСТ ІНТЕРЛЕЙКИНУ-17А У ХВОРИХ НА АТОПІЧНИЙ ДЕРМАТИТ ЗАЛЕЖНО ВІД СТАТІ ТА ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗАХВОРЮВАННЯ

  • В. Ю. Мангушева Кафедра дерматології, венерології і медичної косметології ХНМУ
Ключові слова: Ключові слова. Атопічний дерматит, перебіг захворювання, прозапальний цитокін ІЛ-17А

Анотація

Резюме. У статті наведено дослідження рівня ІЛ-17А в крові у хворих на атопічний дерматит (АД) залежно від статі та тяжкості перебігу захворювання.

Дослідження вмісту IL-17А виконано у 45 хворих на АД. Жінок – 25 (56%), які склали І групу. Чоловіків, що увійшли в групу ІІ – 20 (54%). Середній вік хворих склав (22,8±16,6) р.

Вміст IL-17А у контрольній групі практично здорових осіб складав у середньому (13,0 ± 8,9) пг/мл (від 1,3 пг/мл до 27,0 пг/мл) (95 % ДІ 9,1–16,9 пг/мл).

У хворих на АД він становив від 11,3 до 220,6 пг/мл (у середньому (113,7 ± 60,6) пг/мл), 95 % ДІ становив 96,4–130,9 пг/мл).

При дослідженні АД за шкалою SCORAD тяжкий перебіг визначався у 13(52%) жінок, хворих АД і склав (58,4±14,4) балів (від 23,1 до 74,1; 95% ДІ 48,7–68,1); та у 11 (55%) чоловіків, хворих АД – (52,0±17,8) (від 18,7 до 71,8; 95% ДІ 44,5–59,6), середньої тяжкості – у 8 (32%) жінок і склав 24,9±6,2 бали, та у 6 (30%) чоловіків і склав 23,7±8,4 бали. Легкий перебіг визначався у 4 (15%) жінок та склав 7,0±1,5 бали, у 4 (15%) чоловіків склав 6,4±3,2 бали. У чоловіків, хворих на АД вміст IL-17А склав від 19,1 пг/мл до 220,6 пг/мл (у середньому (113,7±60,6 пг/мл), 95% ДІ становив 96,4 пг/мл – 130,9 пг/мл). При легкому перебігу АД вміст IL-17А склав (23,0±8,9) пг/мл, при середньо-важкому перебігу – (86,8±48,6) пг/мл, а при важкому – (113,7±60,6) пг/мл (p<0,001 за t-критерієм). У жінок при легкому перебігу АД вміст IL-17А склав (36,0±60,2) пг/мл, при середньо-важкому перебігу – (100,7±49,7) пг/мл, а при важкому – (179,7±29,3) пг/мл (p<0,001 за t-критерієм).

У жінок, хворих на АД, вміст IL-17А був достовірно вищим, ніж у чоловіків, хворих на АД. Отримані дані підтверджують патогенетичну значимість автоімунних порушень у хворих на АД, одним з клінічних проявів яких є значне збільшення вмісту IL-17A.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження