ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНЕВИХ ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ

  • В. С. Драбовський Українська медична стоматологічна академія, кафедра хірургії №3, м. Полтава
Ключові слова: косметичні дефекти, абдомінопластика, передня черевна стінка

Анотація

На сьогоднішній день майже кожна людина світу прагне мати ідеальні контури тіла різних анатомічних ділянок, що є запорукою як фізичного, так і психосоматичного здоров’я. Дана робота проведена для деталізації причин незадовільних косметичних результатів у ранньому та пізньому післяопераційних періодах при корекції косметичних дефектів передньої черевної стінки та пошук шляхів усунення цих недоліків. Були проаналізовані результати комплексного клінічного лікування 123 хворих з косметичними дефектами ПЧС, яким виконувалась абдомінопластика нижньогоризонтальним гіпогастральним доступом в ранньому та пізньому післяопераційних періодах. Встановлено, що найбільшу частоту клінічних проявів мають поєднані небажані наслідки лікування за рахунок комбінації причин (47,1 %) у чоловіків та у жінок, з незначно вищою частотою щодо жіночої статі (55,8%, р≤0,05). Незадовільна характеристика післяопераційного рубця найбільш сильно пов’язана із компонентами еластичності, васкуляризації та пігментації та мала вплив на рівень якості життя пацієнтів. Абдомінопластика як метод корекції косметичних дефектів ПЧС дає високі якісні та кількісні результати при правильному виборі метода, об’єму та меж операції. При плануванні маніпуляцій із шкірно-жировими клаптями ПЧС потрібно враховувати весь спектр властивостей тканин, що залучені до зони оперативного втручання. Підвищення профілактичних заходів щодо запобігання появі небажаних косметичних результатів лікування дозволить покращити рівень якості життя у даної категорії хворих.

Опубліковано
2018-12-01
Як цитувати
1.
Драбовський ВС. ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КОСМЕТИЧНИХ ДЕФЕКТІВ ПОВЕРХНЕВИХ ТКАНИН ПЕРЕДНЬОЇ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ. Scientific and practical journal [інтернет]. 01, Грудень 2018 [цит. за 06, Червень 2023];2(№ 4(8) жов):66 -8. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/42
Розділ
Оригінальні дослідження