ОБ’ЄКТИВНИЙ СТРУКТУРОВАНИЙ ПРАКТИЧНИЙ ІСПИТ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА»: СПРОБА ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ВІТЧИЗНЯНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

  • Т. О. Лещенко
  • М. М. Жовнір Українська медична стоматологічна академія
  • І. О. Могілевкіна
Ключові слова: медичний виш, студент-іноземець, дисципліна «Українська мова як іноземна», ОСКІ, ОСПІ.

Анотація

Резюме. У праці запропоновано й детально описано експериментальну станцію об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) з дисципліни «Українська мова як іноземна». Наголошено на практиці такого тестування фахових медичних компетентностей і за кордоном, і в Україні. Проаналізовано теоретичний доробок, присвячений проблемам ОСПІ (об’єктивного структурований практичний іспит) й ОСКІ. Зауважено про доцільність впровадження об’єктивних структурованих атестацій студентів-медиків на неклінічних кафедрах вищих навчальних медичних установ. Дефіновано об’єктивно структурований практичний іспит із дисципліни «Українська мова як іноземна». З’ясовано суть і механізм проведення об’єктивно структурованого практичного та клінічного іспитів. Детально описано роль ОСКІ в системі оцінювання в медичній освіті. Представлено й проаналізовано експериментальну станцію об’єктивного структурованого практичного іспиту з обраної засвоюваної студентами теми («Медична карта стаціонарного хворого. Паспортна частина», ІІІ курс, медичний факультет). Акцентовано на тому, що розробленою спеціальною методикою можна послуговуватися під час перевірки рівня засвоєння студентами знань, опанування ними базових фахових навичок із неклінічних дисциплін. Доведено, що експериментальні станції ОСПІ можна й доцільно застосувати під час перевірки рівня засвоєння іноземними студентами знань, опанування ними базових навичок із непрофільних дисциплін. Пропоноване дослідження виконано в межах антропоцентичної наукової парадигми. Базовий – загальнолінгвістичний метод наукового опису. У праці використано описово-аналітичний метод і метод порівняння, а також елементи методу кількісних підрахунків. Апельовано й до спеціальних лінгвістичних методів і прийомів, зокрема дискурс-аналізу.

Опубліковано
2020-04-03
Розділ
Оригінальні дослідження