ВИЯВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЯКІСНИМИ ТА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОЖИТЕЛІВ

  • Р. В. Козовий ІФНМУ
Ключові слова: довголіття, екзогенні чинники, стан здоров’я, тривалість життя.

Анотація

Анотація. З метою дослідження взаємозв’язків екзогенних та ендогенних чинників на формування тривалості життя проведено комплексне дослідження 486 довгожителів і 297 осіб групи порівняня Івано-Франківської області. Після проведеного попередньо комплексного дослідження (епідеміологічним, загальноклінічнми, клініко-генеалогічним, цитогенетичним, морфоденситометричним, електронномікроскопічним, молекулярно-генетичним, біохімічним методами), отримані результати порівняли в двох досліджуваних групах шляхом кореляційного та багатофакторного аналізу. Таким чином встановлені взаємозв’яки між деякими цитогенетичники  показниками довгожителів Прикарпаття, які дали змогу сформувати дві математичні моделі рівнянь множинної регресії (діапазоном мінливості ядер слизової оболонки ротової порожнини, мінімальною оптичною щільністю, мікроядрами епітелоцитів слизової оболонки ротової порожнини та морфологічно змінених ядер нейтрофілів та окисними модифікаціями білків).

 

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Козовий РВ. ВИЯВЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ МІЖ ЯКІСНИМИ ТА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОВГОЖИТЕЛІВ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 20, Березень 2023];3(№ 4 (12):73 -79. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/381
Розділ
Оригінальні дослідження