ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ОНКОГЕНЕТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

  • Н. І. Кіцера Івано-Франківський національний медичний університет, кафедра медичної біології і медичної генетики, Державна установа «Інститут спадкової патології НАМН України» м. Львів
Ключові слова: онкогенетика, викладання, навчальний процес, інновації, студенти-медики.

Анотація

Резюме. Глобалізаційні процеси в сфері модернізації якості освіти та навчання зумовлюють потребу удосконалення та застосування новітніх підходів до викладання та подачі матеріалу студентам-медикам. В умовах стрімкого зростання онкологічних захворювань назріла необхідність створення інтегрованих підходів до методології ведення практичних та теоретичних дисциплін задля успішного проведення навчального процесу, який дозволятиме підготувати фахівців медичної сфери, зокрема в галузі онкології та онкогенетики. Необхідна інтеграція викладання онкогенетики на теоретичних кафедрах і створення цілісної наскрізної програми з подальшим продовженням на клінічних базах.

У статті проаналізовано основні сучасні інструменти щодо викладання основ онкогенетики для студентів-медиків з метою розроблення цілісної системи її викладання в Івано-Франківському національному медичному університеті.

Ефективність та результативність організації професійної підготовки майбутніх медиків з онкогенетики залежить від форм і засобів освітнього процесу. Застосування інтерактивних методів навчання (ділова рольова гра, створення відеофрагментів, методики Пазли тощо) допомагають при формуванні професійних компетентностей студентів-медиків з основ онкогенетики.

Перспективи майбутніх досліджень полягають у створенні методичних рекомендацій з інтеграції викладання основ онкогенетики на всіх кафедрах університету, проведенні комплексних лекцій для студентів із залученням різних спеціалістів, ширшому впровадженні сучасних інноваційних методик викладання студентам медичних спеціальностей дисциплін в сфері онкогенетеки.

Опубліковано
2020-01-05
Як цитувати
1.
Кіцера НІ. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ ОНКОГЕНЕТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ. Scientific and practical journal [інтернет]. 05, Січень 2020 [цит. за 28, Травень 2023];3(№ 4 (12):153 -157. доступний у: https://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/index.php/aom/article/view/380
Розділ
Оригінальні дослідження