ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • T. P. Mandzii кафедра фармації
  • Yu. M. Kucheriavyi
  • Z. M. Ragrina
Ключові слова: інформаційно-освітнє середовище, заклади вищої освіти, віртуальні навчальні середовища, Office 365

Анотація

Анотація. Останнім часом все більшої популярності набуває дистанційна освіта: ще в 2014 році на сторінці Google найчастішим пошуковим питанням була повна вища освіта. Розвиток освіти на основі принципів наступності, рівного доступу, особистісної орієнтації формує концептуально нову модель освіти - «Відкрита освіта». Тому виникає проблема використання відповідних сучасних освітніх технологій.

Використання інформаційно-освітнього середовища для навчання студентів є одним із основних упроваджень у заклади вищої освіти. У статті представлено використання інформаційно освітнього середовища під час навчання в Івано-Франківському національному медичному університеті та Запорізькому державному медичному університеті, коротко розкрито використання Microsoft Office 365 та SharePoint. За розробленими анкетами проведено анкетування студентів різних форм навчання та курсів, зацікавленості в електронному навчанні із використанням Office 365, а також підведено підсумок у використанні інформаційно-освітнього середовища студентами Івано-Франківського національного медичного університету та Запорізького державного медичного університету.

Методи дослідження: аналіз проводився на основі матеріалів наукових праць сучасних дослідників у галузі хмарних сервісів, анкетування, обробки онлайнових джерел та сучасної літератури для уточнення використання Office 365. Під час дослідження були використані такі методи, як аналіз теоретичних джерел щодо використання Інтернет-ресурсів у навчальному процесі, вивчення та узагальнення досвіду організації самостійної роботи студентів з використанням інформаційно-освітнього середовища.

Відповідно до наказу МОНУ від 25 квітня 2013 р. №. 466 «Про затвердження указу про дистанційну освіту». Віртуальна освіта розширює та оновлює завдання вчителя, робить його тренером-консультантом, який координує навчальний процес, постійно удосконалює курси, які він викладає, підвищує творчість та навички відповідно до нововведень та інновацій.

Анкета була складена для опитування студентів денної та заочної форм навчання. Результати використання віртуальним навчальним середовищем студентами денної та заочної форм навчання представлені завдяки підготовленим суворим питанням.

Проаналізувавши форми навчання та знань студентів щодо використання матеріалів, представлених їм у Microsoft Office 365 та SharePoint, звичайно, можна стверджувати, що студенти денної форми навчання частіше використовують сайт для підготовки для пар і тестування навіть вдома.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження