КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОСТІЙНОЮ ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ

  • Л. В. Середюк ІФКФМК
  • І. П. Вакалюк
Ключові слова: скринінг, психосоціальний стрес, тривога, депресія, фібриляція передсердь.

Анотація

Резюме. Фібриляція передсердь (ФП) є найбільш поширеним хронічним порушенням ритму серця, зустрічається в 1-2% людей у загальній популяції. Підраховано, що 2,2 млн американців і 6 млн жителів Європи страждають пароксизмальною і персистуючою формами ФП. Доведено, що ФП асоціюється зі збільшеним ризиком інсульту, серцевої недостатності і смерті. Крім того, важливо відмітити тісний взаємозв’язок депресивних і тривожних розладів, адже вони можуть бути факторами ризику серцево-судинної смертності у пацієнтів з ФП.

Метою роботи було порівняти ефективність лікування постійної форми фібриляції передсердь шляхом аналізу психометричних шкал.

Матеріали і методи. Обстежено 62 пацієнта із постійною формою фібриляції передсердь на тлі психоемоційних розладів і без них. Оцінку психічного статусу визначали по шкалі самооцінки психосоціального стресу Л. Рідера, шкалі сприйманого стресу-10 (рівень стресу) і шкалі HADS (оцінка тривоги і депресії), PHQ-9. Використовували опитувальник стану здоров’я PHQ-15, шкалу рівня якості життя.

Результати проведеного дослідження засвідчують, що додавання мебікару до стандарту лікування сприяло зниженню клініко-психопатохарактерологічних ознак фібриляції передсердь і тривожно-депресивних розладів, з достовірною різницею в досліджуваних групах.

Висновки. Застосування в складі комплексної терапії пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь мебікару призводить до зниження тривожності, підвищеної переносимості психоемоційного навантаження, значного зменшення вегетативного дисбалансу, а також потенціює прояви депресивного настрою, поліпшує якість життя пацієнтів. Тоді як використання карведілолу і мебікару на фоні базової терапії підвищує толерантність до фізичних навантажень, позитивно впливає на зміни артеріального тиску завдяки блокаді α, β1- адренорецепторів.

Опубліковано
2020-10-07
Розділ
Оригінальні дослідження