ЗАСТОСУВАННЯ «ПРОГРАМИ КЛІНІКО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ'Я» У ХВОРИХ ПІСЛЯ ГОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМУ

  • R. V. Nesterak Івано-Франківський національний медичний університет
Ключові слова: гострий коронарний синдром, тромболітична терапія, реабілітація, програма, внутрішня картина здоров’я

Анотація

Резюме. Мета. Проаналізувати ефективність «Програми клініко-психологічної реабілітації шляхом оптимізації внутрішньої картини здоров'я» хворих після гострого коронарного синдрому на етапі реабілітації.

Матеріали. Обстежено 120 пацієнтів на гострий коронарний синдром (ГКС) з елевацією сегмента ST. Аналізували клініко-анамнестичні характеристики хворих, лабораторні та інструментальні дані, проводили психометричну діагностику. Застосовували традиційні реабілітаційні заходи та реабілітацію за «Програмою клініко-психологічної реабілітації кардіологічних хворих шляхом оптимізації внутрішньої картини здоров'я».

Результати дослідження. Показники рівні реактивної та особистісної тривожності були високі на початку спостереження не залежно від застосованого методу лікування. Через місяць відмічалося зменшення рівнів реактивної тривожності, проте більш  значимими ці зміни були у групі традиційного лікування з оптимізацією ВКЗ (р<0,05). Виявлено позитивну динаміку ліпідного профілю. Показник якості життя були низькими на початку лікування за усіма шкалами опитувальника SAQ. Через 6 місяців лікування вищу якість життя відмічали у пацієнтів, яким проведено тромболітичну терапії та поєднання традиційного лікування з оптимізацією внутрiшньої картини здоров’я.

Висновки. Застосування «Програми клініко-психологічної реабілітації шляхом оптимізації внутрішньої картини здоров'я» у хворих після гострого коронарного синдрому покращує стан функціонального відновлення пацієнтів, покращуючи клінічний перебіг реабілітаційного періоду, показники фізичного і психологічного стану, сприяє зниженню рівнів особистісної та реактивної тривожності та до корекції проявів дисліпідемії.

Опубліковано
2019-10-30
Розділ
Оригінальні дослідження